Phim Running Man

Running ManRunning Man
4.4559
Running ManRunning Man54.459
Đánh giá phim
Dow Phim
Tắt Đèn
Giảm Sáng
Phóng to
Server Đang Xem : 1 - Lee Hyori, Hwang Jung Eum2 - KARA Goo Hara, Lee Chun Hee, Song Ji Hyo3 - KARA Goo Hara, Lee Chun Hee, Song Ji Hyo4 - SNSD Jessica, 2PM Nickhun, Song Ji Hyo5 - SNSD Jessica, 2PM Nickhun, Song Ji Hyo6 - Son Dam Bi, Se7en, Kim Shin Young7 - T-ara Eun Jung, 2AM Jo Kwon, CNBLUE Jung Yong Hwa8 - MBLAQ Lee Joon, f(x) Victoria, Park Jun Gyu9 - FT Island Lee Hong Ki, Kim Soo Ro, Shin Bong Sun10 - Cha Tae Hyun, Yoon Se Ah11 - CNBLUE Jung Yong Hwa, Kim Jae Dong1213 - After School Lizzy, Jang Dong Min14 - After School Lizzy15 - Tony Ahn, Kim Kwang Kyu16 - SNSD Yuri17 - CNBLUE Jung Yong Hwa, Ko Joo Won1819 - 2PM Nickhun20 - Super Junior Kim Hee ChulChristmas Special 201021 - Kim Jea Dong22 - Super Junior Choi Si Won, Kim Min Jong23 - Shim Hyung Rae

Năm 2011 - 24 - Lee Kyung Shin, Song Eun Ee
25 - Park Bo Young26 - Jung Jin Young, Lee Moon Sik27 - TVXQ28 - Kim Byung Man2930 - BIGBANG Seung Ri31 - Hyun Young32 - Tony Ahn, Kim Kwang Kyu33 - Oh Ji Ho34 - After School Uee, Park Jun Gyu35 - BIGBANG Dae Sung, CNBLUE Jung Yong Hwa36 - BIGBANG Dae Sung, CNBLUE Jung Yong Hwa37 - Park Ye Jin3839 - SNSD Yoon A, Sunny40 - 2PM Nickhun, Taec Yeon41 - Lee Sun Gyun, Park Joong Hoon4243 - IU, Shin Bong Sun44 - Jang Hyuk45 - Jang Hyuk46 - Kim Hyun Joong47 - Kim Hyun Joong4849 - KARA Goo Hara, Noh Sa Yeon50 - 2PM Nickhun, Kim Min Jung51 - 2PM Nickhun, Kim Min Jung52 - Choi Min Soo, Yoon So Yi53 - Choi Min Soo, Yoon So Yi54 - Choi Kang Hee, Ji Sung55 - T-ara Ji Yeon, f(x) Luna, Sulli, Miss A Suzy56 - Ahn Mun Sook, Kim Sook, Shin Bong Sun, Yang Jung Ah57 - Cha Tae Hyun, Shin Se Kyung58 - Cha Tae Hyun, Shin Se Kyung59 - Dynamic Duo Choiza, Gaeko, Supreme Team Simon D, Drunken Tiger Tiger JK, Yoon Mi Rae6061 - KARA Kang Ji Young, Lee Yeon Hee, Kim Ju Hyuk62 - KARA Kang Ji Young, Lee Yeon Hee, Kim Ju Hyuk63 - SNSD64 - SNSD65 - Kim Ju Hyuk, Kim Sun Ah, Song Joong Ki66 - Kim Ju Hyuk, Kim Sun Ah, Song Joong Ki67 - Kim Soo Ro, Park Ye Jin68 - Kim Soo Ro, Park Ye Jin69 - Choi Min Soo70 - Son Ye Jin, Lee Min Ki, Park Chul Min71 - Jo Hye Ryun, Oh Yeon Su72 - CNBLUE Jung Yong Hwa, Lee Min Jung73 - CNBLUE Jung Yong Hwa, Lee Min Jung74 - Survival Series 2 (Christmas Special)

Năm 2012 - 75 - Super Junior Choi Si Won, SISTAR Hyorin, SHINee Minho, Wonder Girls So Hee, f(x) Sulli
76 - IU, Ji Jin Hee, Joo Sang Wook, Kim Sung Soo, Lee Chun Hee77 - IU, Ji Jin Hee, Joo Sang Wook, Kim Sung Soo, Lee Chun Hee78 - Hong Soo Hyun, Lee Beom Soo79 - Kim Jea Dong, Yoon Do Hyun80 - T-ara Hyomin, Go A Ra, Im Soo Hyang81 - Gary Memories82 - Lee Da Hee, Oh Ji Ho83 - Lee Da Hee, Oh Ji Ho84 - BIGBANG85 - BIGBANG86 - Ha Ji Won, Dynamic Dou Gaeko87 - Han Ga In88 - BoA, Jung Jae Hyung89 - BoA, Jung Jae Hyung90 - Lee Duk Hwa, Park Joon Kyu, Park Sang Myun91 - The Return of Yoomes Bond92 - JYP, Chun Jung Myung93 - KARA Seung Yeon, Gyu Ri, 4Minute Hyun Ah, missA Suzy, f(x) Krystal94 - Wedding Race - Krystal, Seung Yeon, Gyu Ri, Hyun Ah, Suzy9596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144144145146147148149150151152153154
Danh Sách Server Tiếng Việt
Server Nhanh VN : 79.179.279.379.480.180.280.380.481.181.281.381.483.183.283.383.484.184.284.385.185.285.386.186.286.387.187.287.387.488.188.288.388.489.189.289.389.490.190.290.390.492.192.292.392.493.193.293.393.494.194.294.394.495.195.295.395.496.196.296.396.497.197.297.397.498.198.298.398.499.199.299.399.4100.1100.2100.3100.4101.1101.2101.3101.4102.1102.2102.3102.4103.1103.2103.3103.4104.1104.2104.3104.4105.1105.2105.3105.4106.1106.2106.3106.4107.1107.2107.3107.4108.1108.2108.3108.4109.1109.2109.3109.4110.1110.2110.3110.4111.1111.2111.3111.4112.1112.2112.3112.4113.1113.2113.3113.4114.1114.2114.3114.4115.1115.2115.3115.4116.1116.2116.3116.4117.1117.2117.3117.4118.1118.2118.3118.4119.1119.2119.3119.4120.1120.2120.3120.4121.1121.2121.3121.4122.1122.2122.3122.4123.1123.2123.3123.4124.1124.2124.3124.4125.1125.2125.3125.4126.1126.2126.3126.4127.1127.2127.3127.4128.1128.2128.3128.4129.1129.2129.3129.4130.1130.2130.3130.4131.1131.2131.3131.4132.1132.2132.3132.4133.1133.2133.3133.4134.1134.2134.3134.4135.1135.2135.3135.4136.1136.2136.3136.4137.1137.2137.3137.4138.1138.2138.3138.4139.1139.2139.3139.4140.1140.2140.3140.4141.1141.2141.3141.4142.1142.2142.3142.4143.1143.2143.3143.4144.1144.2144.3144.4145.1145.2145.3145.4146.1146.2146.3146.4147.1147.2147.3147.4148.1148.2148.3148.4149.1149.2149.3149.4150.1150.2150.3150.4151.1151.2151.3151.4152.1152.2152.3152.4153.1153.2153.3153.4154.1154.2154.3154.4155.1155.2155.3155.4156.1156.2156.3156.4157.1157.2157.3157.4158.1158.2158.3158.4159.1159.2159.3159.4160.1160.2160.3160.4161.1161.2161.3161.4162.1162.2162.3162.4163.1163.2163.3163.4164.1164.2164.3164.4165.1165.2165.3165.4166.1166.2166.3166.4167.1167.2167.3167.4168.1168.2168.3168.4169.1169.2169.3169.4170.1170.2170.3170.4171.1171.2171.3171.4172.1172.2172.3172.4173.1173.2173.3173.4174.1174.2174.3174.4175.1175.2175.3175.4176.1176.2176.3176.4177.1177.2177.3177.4178.1178.2178.3178.4
Server VIP VN : 1 - Lee Hyori, Hwang Jung Eum2 - KARA Goo Hara, Lee Chun Hee, Song Ji Hyo3 - KARA Goo Hara, Lee Chun Hee, Song Ji Hyo4 - SNSD Jessica, 2PM Nickhun, Song Ji Hyo5 - SNSD Jessica, 2PM Nickhun, Song Ji Hyo6 - Son Dam Bi, Se7en, Kim Shin Young7 - T-ara Eun Jung, 2AM Jo Kwon, CNBLUE Jung Yong Hwa8 - MBLAQ Lee Joon, f(x) Victoria, Park Jun Gyu9 - FT Island Lee Hong Ki, Kim Soo Ro, Shin Bong Sun10 - Cha Tae Hyun, Yoon Se Ah11 - CNBLUE Jung Yong Hwa, Kim Jae Dong1213 - After School Lizzy, Jang Dong Min14 - After School Lizzy15 - Tony Ahn, Kim Kwang Kyu16 - SNSD Yuri17 - CNBLUE Jung Yong Hwa, Ko Joo Won1819 - 2PM Nickhun20 - Super Junior Kim Hee ChulChristmas Special 201021 - Kim Jea Dong22 - Super Junior Choi Si Won, Kim Min Jong23 - Shim Hyung Rae

Năm 2011 - 24 - Lee Kyung Shin, Song Eun Ee
25 - Park Bo Young26 - Jung Jin Young, Lee Moon Sik27 - TVXQ28 - Kim Byung Man2930 - BIGBANG Seung Ri31 - Hyun Young32 - Tony Ahn, Kim Kwang Kyu33 - Oh Ji Ho34 - After School Uee, Park Jun Gyu35 - BIGBANG Dae Sung, CNBLUE Jung Yong Hwa36 - BIGBANG Dae Sung, CNBLUE Jung Yong Hwa37 - Park Ye Jin3839 - SNSD Yoon A, Sunny40 - 2PM Nickhun, Taec Yeon41 - Lee Sun Gyun, Park Joong Hoon4243 - IU, Shin Bong Sun44 - Jang Hyuk45 - Jang Hyuk46 - Kim Hyun Joong47 - Kim Hyun Joong4849 - KARA Goo Hara, Noh Sa Yeon50 - 2PM Nickhun, Kim Min Jung51 - 2PM Nickhun, Kim Min Jung52 - Choi Min Soo, Yoon So Yi53 - Choi Min Soo, Yoon So Yi54 - Choi Kang Hee, Ji Sung55 - T-ara Ji Yeon, f(x) Luna, Sulli, Miss A Suzy56 - Ahn Mun Sook, Kim Sook, Shin Bong Sun, Yang Jung Ah57 - Cha Tae Hyun, Shin Se Kyung58 - Cha Tae Hyun, Shin Se Kyung59 - Dynamic Duo Choiza, Gaeko, Supreme Team Simon D, Drunken Tiger Tiger JK, Yoon Mi Rae6061 - KARA Kang Ji Young, Lee Yeon Hee, Kim Ju Hyuk62 - KARA Kang Ji Young, Lee Yeon Hee, Kim Ju Hyuk63 - SNSD64 - SNSD65 - Kim Ju Hyuk, Kim Sun Ah, Song Joong Ki66 - Kim Ju Hyuk, Kim Sun Ah, Song Joong Ki67 - Kim Soo Ro, Park Ye Jin68 - Kim Soo Ro, Park Ye Jin69 - Choi Min Soo70 - Son Ye Jin, Lee Min Ki, Park Chul Min71 - Jo Hye Ryun, Oh Yeon Su72 - CNBLUE Jung Yong Hwa, Lee Min Jung73 - CNBLUE Jung Yong Hwa, Lee Min Jung74 - Survival Series 2 (Christmas Special)

Năm 2012 - 75 - Super Junior Choi Si Won, SISTAR Hyorin, SHINee Minho, Wonder Girls So Hee, f(x) Sulli
76 - IU, Ji Jin Hee, Joo Sang Wook, Kim Sung Soo, Lee Chun Hee77 - IU, Ji Jin Hee, Joo Sang Wook, Kim Sung Soo, Lee Chun Hee78 - Hong Soo Hyun, Lee Beom Soo79 - Kim Jea Dong, Yoon Do Hyun80 - T-ara Hyomin, Go A Ra, Im Soo Hyang81 - Gary Memories82 - Lee Da Hee, Oh Ji Ho83 - Lee Da Hee, Oh Ji Ho84 - BIGBANG85 - BIGBANG86 - Ha Ji Won, Dynamic Dou Gaeko87 - Han Ga In88 - BoA, Jung Jae Hyung89 - BoA, Jung Jae Hyung90 - Lee Duk Hwa, Park Joon Kyu, Park Sang Myun91 - The Return of Yoomes Bond92 - JYP, Chun Jung Myung93 - KARA Seung Yeon, Gyu Ri, 4Minute Hyun Ah, missA Suzy, f(x) Krystal94 - Wedding Race - Krystal, Seung Yeon, Gyu Ri, Hyun Ah, Suzy9596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144144145146147148149150151152153154
Danh Sách Server NoSub + EngSub
Bình luận phim (Facebook)
Trên PhimNet.Net

 
PhimNet.Net
Hỗ Trợ:Hỗ trợ kỹ thuật,phim bị lỗi,hoặc yêu cầu phim mới ! Hỗ trợ kỹ thuật,phim bị lỗi,hoặc yêu cầu phim mới !