Phép Lạ Đức Mẹ Fatima

The Miracle Of Our Lady Of Fatima (1952)

Trailler phim:

TraillerThông TinXem Phim

Phép Lạ Đức Mẹ Fatima
5
5/5 từ 1lần
Phép Lạ Đức Mẹ Fatima

    The Miracle Of Our Lady Of Fatima
Năm sản xuất:
1952
Thời lượng:
102 phút
Dịch:
VietSub
Thể loại:
Phim Tâm Lý,
Quốc gia:
Mỹ
Sản xuất:
Warner Bros.
Đạo diễn:
John Brahm
Diễn viên:
Gilbert Roland, Angela Clarke, Frank Silvera
Xem Phim

Thông tin phim

Phép Lạ Đức Mẹ Fatima - The Miracle Of Our Lady Of Fatima (1952)

Đức Mẹ Fatima lĂ  má»™t trong số nhiều tÆ°á»›c hiệu mĂ  người CĂ´ng giĂ¡o dĂ nh cho Đức Trinh nữ Maria. TÆ°á»›c hiệu nĂ y phĂ¡t xuất từ việc Đức Mẹ hiện ra 6 lần vá»›i 3 em bĂ© chăn cừu lĂ ng Fatima (Bồ Đào Nha) lĂ  Lucia dos Santos, Francisco Marto vĂ  Jacinta Marto từ ngĂ y 13.5 tá»›i ngĂ y 13.10.1917.

Bối cảnh lịch sử

Từ thĂ¡ng 8 năm 1914, chĂ¢u Ă‚u xảy ra trận thế chiến thứ nhất, giết chết khoảng 6 triệu binh sÄ©. Bồ Đào Nha theo phe Hiệp Æ°á»›c tham dự trận chiến từ thĂ¡ng 5/1916. Trong phim Phép Lạ Đức Mẹ Fatima Trong phim PhĂ©p Lạ Đức Mẹ Fatima Bồ Đào Nha cĂ³ khoảng 50.000 binh sÄ© đồn trĂº ở PhĂ¡p.

Năm 1917, Fatima lĂ  má»™t giĂ¡o xứ nĂ´ng thĂ´n gồm khoảng 2.500 người cÆ° ngụ rải rĂ¡c trong khoảng 40 thĂ´n xĂ³m. The Miracle Of Our Lady Of Fatima Mọi người đều lao Ä‘á»™ng trĂªn cĂ¡c đồng ruá»™ng. CĂ¡c trẻ em cÅ©ng phải giĂºp đỡ cha mẹ những việc nhẹ nhÆ° chăn dắt bĂ², dĂª, cừu v.v. Phần lá»›n dĂ¢n cÆ° đều mĂ¹ chữ, chỉ cĂ³ khoảng 10% phụ nữ biết đọc, biết viết.

Lucia dos Santos (trĂ¡i) vá»›i Francisco Marto vĂ  Jacinta, 1917.

Ảnh: Lucia dos Santos (trĂ¡i) cĂ¹ng vá»›i Francisco Marto vĂ  Jacinta, 1917.
CĂ¡c gia đình Dos Santos vĂ  Marto cÆ° ngụ trong thĂ´n Aljustrel. Gia đình Dos Santos cĂ³ 1 bĂ© gĂ¡i, sinh ngĂ y 22.3.1907. Gia đình người em họ Marto cĂ³ 1 con trai lĂ  Francisco Marto, sinh ngĂ y 11.6.1908 vĂ  1 con gĂ¡i lĂ  Jacinta Marto, sinh 11.3.1910. Ba em bĂ© nĂ y thường chăn dắt Ä‘Ă n cừu tại bĂ£i gọi lĂ  "Cova de iria", cĂ¡ch thĂ´n chừng 2 km.
Trong năm 1915, Lucia, Francisco vĂ  Jacinta Ä‘Ă£ gặp thiĂªn thần hiện ra vá»›i chĂºng ở bĂ£i nĂ y. Khi về nhĂ  thuật lại vá»›i cha mẹ, chĂºng bị cha mẹ mắng, cho lĂ  đặt chuyện nĂ³i lĂ¡o. MĂ¹a xuĂ¢n vĂ  mĂ¹a hè năm 1916, thiĂªn thần lại hiện ra vá»›i chĂºng vĂ  dạy chĂºng cầu nguyện nhÆ° sau :

"Lạy ChĂºa!
Con tin, con thờ lạy
Con trĂ´ng cậy vĂ  con yĂªu mến ChĂºa.
Con xin ChĂºa tha thứ cho những ai khĂ´ng tin, khĂ´ng thờ lạy, khĂ´ng trĂ´ng cậy, vĂ  khĂ´ng yĂªu mến ChĂºa."

Đức Mẹ hiện ra lần đầu

NgĂ y 13.5.1917, vĂ o lĂºc trÆ°a, 1 bĂ  mặc Ă¡o trắng toĂ¡t hiện ra vá»›i 3 em bĂ© chăn cừu, nĂ³i vá»›i cĂ¡c em lĂ  hĂ£y lần chuá»—i đọc kinh MĂ¢n CĂ´i hĂ ng ngĂ y để cầu nguyện cho thế giá»›i chấm dứt chiến tranh, được hĂ²a bình. TrÆ°á»›c khi biến Ä‘i, BĂ  bảo 3 em hĂ£y trở lại nÆ¡i Ä‘Ă¢y Ä‘Ăºng giờ trÆ°a ngĂ y 13 thĂ¡ng sau.

Jacinta - quĂªn giữ kĂ­n - về nhĂ  thuật lại sá»± việc cho cha mẹ nghe. Tin nĂ y loan truyền nhanh khắp lĂ ng. Mọi người tỏ ra khĂ´ng tin. Vị linh mục chĂ­nh xứ hỏi Lucia, nhÆ°ng cÅ©ng khĂ´ng tin. Trong bĂ¡o cĂ¡o gá»­i lĂªn giĂ¡m mục cai quản giĂ¡o phận Leiria, vị linh mục viết: "Cần phải xa lĂ¡nh chuyện nĂ y".

Đức Mẹ hiện ra lần thứ hai

NgĂ y 13 thĂ¡ng 6, Ä‘Ăºng giờ trÆ°a, 3 em lại tá»›i nÆ¡i hẹn, theo sau cĂ³ khoảng vĂ i chục người tĂ² mĂ² đến xem sá»± thể ra sao. Mọi người lần chuá»—i đọc kinh. Đức Mẹ lại hiện ra vá»›i 3 em, nhắc Lucia về tầm quan trọng của việc đọc kinh MĂ¢n CĂ´i cầu nguyện dĂ¢ng kĂ­nh "TrĂ¡i Tim VĂ´ Nhiá»…m Maria", đồng thời bĂ¡o trÆ°á»›c cĂ¡i chết của 2 anh em Francisco vĂ  Jacinta Marto: "Ta sẽ sá»›m Ä‘Æ°a Francisco vĂ  Jacinta về trời, cĂ²n con, con sẽ ở lại thế gian má»™t thời gian. ChĂºa GiĂªsu muốn dĂ¹ng con để loan truyền cho mọi người biết ta vĂ  yĂªu mến ta". Đức Mẹ cÅ©ng yĂªu cầu Lucia học chữ để dá»… loan bĂ¡o lời Đức Mẹ cho những người khĂ¡c.

Những người Ä‘i theo khĂ´ng nhìn vĂ  nghe thấy gì. Họ chỉ nhìn thấy cĂ nh cĂ¢y nhỏ (mĂ  Đức Mẹ đứng) trÄ©u xuống dÆ°á»›i 1 sức nặng, rồi Ä‘á»™t nhiĂªn bật lĂªn (khi Đức Mẹ biến Ä‘i).

Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba

NgĂ y thứ SĂ¡u 13.7.1917, "bĂ  mặc Ă¡o trắng" lại hiện ra vá»›i 3 em - cĂ³ khoảng 4.000 người theo sau. Đức Mẹ vẫn nhắc Lucia việc đọc kinh MĂ¢n CĂ´i mọi ngĂ y, để chiến tranh chĂ³ng chấm dứt. Lần nĂ y Đức Mẹ tiết lá»™ cho 3 em "bĂ­ mật" gọi lĂ  "bĂ­ mật Fatima". (Năm 1942, 2 bĂ­ mật đầu Ä‘Ă£ được cĂ´ng bố, cĂ²n bĂ­ mật thứ 3 thì mĂ£i tá»›i năm 2000, GiĂ¡o há»™i CĂ´ng giĂ¡o RĂ´ma má»›i cĂ´ng bố).

Đức Mẹ hiện ra lần thứ tư

NgĂ y 10.8.1917, viĂªn chĂ¡nh tổng - 1 người chống đối hĂ ng giĂ¡o sÄ© - Ä‘Ă²i 3 em Lucia, Francisco vĂ  Jacinta tá»›i để tra hỏi, nhÆ°ng khĂ´ng cĂ³ kết quả. NgĂ y 13.8, Ă´ng ta nhốt 3 em vì lĂ m rối loạn trật tá»± cĂ´ng cá»™ng vĂ  tiếp tục tra hỏi, nhÆ°ng hoĂ i cĂ´ng. Rốt cuá»™c, ngĂ y 15.8, Ă´ng ta phải thả 3 em ra.

Tuy nhiĂªn, ngĂ y 13.8, cĂ³ khoảng 18.000 người tá»›i bĂ£i chờ xem sá»± lạ, nhÆ°ng 3 em vắng mặt vì cĂ²n bị nhốt. ChĂºa nhật 19.8, khi 3 em dẫn Ä‘Ă n cừu tá»›i thả ở bĂ£i Cova de iria, Đức Mẹ lại hiện ra vá»›i 3 em, yĂªu cầu cĂ¡c em nĂ³i vá»›i mọi người cầu nguyện cho những người tá»™i lá»—i mau thống hối vĂ  hứa sẽ lĂ m 1 phĂ©p lạ cho mọi người tin.

Đức Mẹ hiện ra lần thứ năm

NgĂ y 13.9, cĂ³ khoảng 30.000 người tụ họp tại bĂ£i Cova de iria, cầu nguyện cĂ¹ng vá»›i 3 em. Đức Mẹ lại hiện ra vá»›i 3 em vĂ  cho biết thĂ¡ng sau, sẽ cĂ³ ChĂºa, Đức Mẹ nĂºi CarmĂªlĂ´, thĂ¡nh Giuse vĂ  ChĂºa HĂ i đồng GiĂªsu sẽ cĂ¹ng tá»›i.

Đức Mẹ hiện ra lần thứ sĂ¡u

NgĂ y 13.10.1917, mÆ°a nhÆ° trĂºt nÆ°á»›c trĂªn bĂ£i Cova da Iria. Má»™t Ä‘Ă¡m Ä‘Ă´ng khoảng 70.000 người - kể cả nhiều phĂ³ng viĂªn chụp hình vĂ  cĂ¡c kĂ½ giả - tụ tập tại Ä‘Ă¢y lần chuá»—i, đọc kinh cầu nguyện. LĂºc giữa trÆ°a, Đức Mẹ hiện ra vá»›i 3 em vĂ  yĂªu cầu cho xĂ¢y 1 nguyện đường tại Ä‘Ă¢y để vinh danh Đức Mẹ. Đức Mẹ cÅ©ng loan bĂ¡o thế chiến thứ nhất sẽ sá»›m chấm dứt vĂ  yĂªu cầu những kẻ cĂ³ tá»™i hĂ£y mau sĂ¡m hối.Ảnh: Bản sao chụp 1 trang của bĂ¡o IlustraĂ§Ă£o Portugueza ngĂ y 29.10.1917 cho thấy Ä‘Ă¡m Ä‘Ă´ng dĂ¢n chĂºng Ä‘ang ngẩng nhìn PhĂ©p lạ Mặt trời, khi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima.

Khi Đức Mẹ biến về trời thì mÆ°a ngÆ°ng rÆ¡i, mặt trời xuất hiện trĂªn bầu trời xanh biếc. ÄĂ¡m Ä‘Ă´ng Ä‘Ă£ cĂ³ thể nhìn thẳng vĂ o mặt trời vĂ  thấy mặt trời nhảy mĂºa, tung ra cĂ¡c chĂ¹m tia sĂ¡ng nhiều mĂ u. Mặt trời dường nhÆ° xuống thấp gần trĂ¡i đất, khiến Ä‘Ă¡m Ä‘Ă´ng sợ hĂ£i. Việc lạ xảy ra trong 10 phĂºt, sau Ä‘Ă³ mọi sá»± trở lại bình thường. Hiện tượng nĂ y được hầu hết Ä‘Ă¡m Ä‘Ă´ng chứng kiến, vĂ  má»™t số người ở cĂ¡ch Ä‘Ă³ mấy dặm cÅ©ng nhìn thấy.Ảnh: ÄĂ¡m Ä‘Ă´ng ngẩng nhìn mặt trời nhảy mĂºa.

Trong thời gian nĂ y, cĂ¡c nhĂ  khoa học trĂªn thế giá»›i khĂ´ng hề ghi nhận 1 hiện tượng khĂ¡c thường nĂ o của mặt trời.

trong lúc Ä‘Ă³, riĂªng 3 em nhìn thấy ThĂ¡nh Gia, rồi Đức Mẹ Sầu Bi, ChĂºa HĂ i Đồng GiĂªsu vĂ  sau chĂ³t lĂ  Đức Mẹ nĂºi CarmĂªlĂ´ lần lượt xuất hiện nhÆ° Ä‘Ă£ hứa trÆ°á»›c vá»›i 3 em.

Số phận 3 em chăn cừu

Francisco vĂ  Jacinta Marto bị chết sá»›m trong đợt dịch cĂºm TĂ¢y Ban Nha, Francisco chết năm 1919, Jacinta chết năm 1920. Cả 2 em Ä‘Ă£ được Đức GiĂ¡o hoĂ ng Gioan PhaolĂ´ II nĂ¢ng lĂªn hĂ ng ÄĂ¡ng kĂ­nh (venerable) ngĂ y 13.5.1989 vĂ  được phong ChĂ¢n phÆ°á»›c ngĂ y 13.5.2000. Má»™ của 2 em hiện nằm trong lĂ²ng VÆ°Æ¡ng cung thĂ¡nh đường Fatima.

CĂ²n Lucia Dos Santos vĂ o tu viện dĂ²ng Dorothea ở Pontevedra (Galicia, TĂ¢y Ban Nha) ngĂ y 24.10.1925, sau Ä‘Ă³ khấn lần đầu ở Tuy (TĂ¢y Ban Nha) năm 1928. Năm 1925 vĂ  1929, Lucia lại được Đức Mẹ hiện ra vá»›i mình. ThĂ¡ng 10/1934, Lucia khấn vÄ©nh viá»…n vĂ  lấy tu danh lĂ  nữ tu Đức Mẹ Maria Sầu Bi.

Sau nhiều năm Ä‘iều tra, Đức GiĂ¡m mục da Silva, cai quản giĂ¡o phận Leiria, trong thÆ° mục vụ ngĂ y 13.10.1930 Ä‘Ă£ cĂ´ng nhận sá»± kiện Đức Mẹ hiện ra vá»›i 3 em nĂ³i trĂªn ở Fatima vĂ  chĂ­nh thức cho phĂ©p việc tĂ´n sĂ¹ng Đức Mẹ Fatima. Theo lệnh hĂ ng giĂ¡o phẩm, Lucia Ä‘Ă£ viết cĂ¡c hồi kĂ½ về sá»± kiện trĂªn gồm 4 bản (versions): 1 bản năm 1935, 1 năm 1937, 1 năm 1941 vĂ  1 đầu năm 1942.

Năm 1946, nhĂ¢n ká»· niệm 300 năm ngĂ y dĂ¢ng nÆ°á»›c Bồ Đào Nha cho Đức Trinh Nữ Maria, vị Sứ thần TĂ²a ThĂ¡nh lĂ  Hồng y Masella Ä‘Ă£ Ä‘á»™i (vÆ°Æ¡ng miện) triều thiĂªn lĂªn tượng Đức Mẹ Fatima, vá»›i sá»± tham gia chứng kiến của khoảng 600.000 tĂ­n hữu hành hương. Vương miện này do các phụ nữ Bồ Đào Nha cung hiến để cảm tạ Đức Mẹ đã gìn giữ Bồ Đào Nha trong cuộc thế chiến thứ nhất.

Từ năm 1948, Lucia vào tu trong đan viện dòng kín Ca

Xem phim Phép Lạ Đức Mẹ Fatima, phim phep la duc me fatima, phim The Miracle Of Our Lady Of Fatima, 1952, Mỹ, full hd, vietsub, thuyết minh, thuyet minh, lồng tiếng, long tieng viet, tải phim, download phim, các diễn viên trong phim: Gilbert Roland, Angela Clarke, Frank Silvera, đạo diễn phim: John Brahm, watch, film, movie, engsub, phim Phép Lạ Đức Mẹ Fatima Full HD Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Sub Vietsub, phim Full HD 1080p.

 • HD2013

  Huyết Thống - Blood Ties - 2013

  Thể loại: Phim Hình Sự, Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Pháp
  Diễn viên: Clive Owen, Marion Cotillard, Billy Crudup
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Phim Huyết Thống Được đạo diễn bởi Guillaume Canet từ kịch bản chuyển thể do chính Canet và biên kịch James Gray chấp bút, “Blood Ties ” dựa trên kịch bản nguyên gốc “Les Liens du sang” của Jaques Mai...
 • HD1993

  Vị Tiểu Phật - Little Buddha - 1993

  Thể loại: Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Keanu Reeves, Bridget Fonda, Ruocheng Ying
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Lạt Ma Norbu đến Seattle để tìm kiếm hóa thân của sư phụ mình sau khi tái sinh, Đức Lạt Ma Dorje. Toàn bộ nội dung câu chuyện trong bộ phim Vị Tiểu Phật, Little Buddha Cuộc tìm kiếm khiến ông quen biế...
 • HD2015

  Người Nhập Cư - Brooklyn - 2015

  Thể loại: Phim Tâm Lý, Phim Tình Cảm, Phim Chiếu Rạp,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall Gleeson
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Lấy khung cảnh những năm 50 của thế kỉ 20, bộ phimghi lại từng sự kiện trong cuộc hành trình từ quê hương đến thành phố New York của một cô gái trẻ người Ailen. Eilis Lacey đã bỏ lại gia đình mình và ...
 • HD1964

  Făng Tô Mát Chống Lại Cảnh Sát - Fantomas - 1964

  Thể loại: Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: jean marais, louis de funès , Mylène demongeot
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Fantomas là tên tội phạm hiểm nguy nhất tại Tây Âu, là chủ mưu trong rất nhiều vụ án lớn. Trong phim Făng Tô Mát Chống Lại Cảnh Sát Hắn rất tài giỏi trong việc làm rối loạn hiện trường sau khi gây án....
 • HD2001

  Vượt Ngàn Dặm Xa - As Far As My Feet Will Carry Me - 2001

  Thể loại: Phim Hành Động, Phim Tâm Lý, Phim Phiêu Lưu,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Bernhard Bettermann, Iris Böhm, Anatoliy Kotenyov
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Kết thúc chiến tranh hành tinh của chúng ta thứ II, sau khi Liên xô thắng trận, những tù binh nước Đức Phát xít tập trung cải tạo tại một nơi hẻo lánh thuộc vùng Siberi. Clemens, một trung úy Đức đã q...
 • HD2015

  Kẻ Bất Phục - Stealing Cars - 2015

  Thể loại: Phim Hành Động, Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Emory Cohen, Heather Lind, William H. Macy
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Một chàng trai độ tuổi vị thành niên đứng dậy nổi loạn trong trại cải tạo vị thành niên.Bạn có thể xem thêm phim được các thành viên bình chọn là bộ phim hay: tan phong than bang htv7...
 • HD2013

  Chạm Vào Tội Ác - A Touch Of Sin - 2013

  Thể loại: Phim Chiếu Rạp, Phim Hành Động, Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Trung Quốc
  Diễn viên: Khương Võ, Vương Bảo Cường, Triệu Thọ, Lý Mộng
  Dịch: VietSub
  Nội dung: “A Touch of Sin” (Thiên chú định) mang đậm màu sắc chính trị. Chuyện phimgồm 4 câu chuyện nhỏ được kết nối với nhau, chuyên tâm khai thác cuộc sống của những con người ly hương lên thành phố lập nghiệ...
 • HD2014

  Quỷ Ám Hôn Nhân - Something Wicked - 2014

  Thể loại: Phim Kinh Dị, Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Brittany Murphy, Julian Morris, Shantel VanSanten
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Bộ phim tâm lý kinh dị chú tâm vào mối tình của một đôi tình nhân mới kết hôn (do Shantel VanSanten và John Robinson thủ vai). Cả hai sống sót sau một tai nạn đột nhiên ô tô trước đây nhưng bí mật kin...
 • HD2013

  Vụ Nổ Lớn Phần 7 - The Big Bang Theory Season 7 - 2013

  Thể loại: Phim Hài, Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik
  Dịch: VietSub
  Nội dung: The Big Bang Theory tính đến nay gần như đã là 1 chương trình tivi thể loại hài tình huống không thể thiếu cho mọi người, mọi nhà ở mỹ. Trong phim Vụ Nổ Lớn Phần 7, The Big Bang Theory Season 7 Với rấ...
 • HD2001

  Kate Và Leopold - Kate & Leopold - 2001

  Thể loại: Phim Hài, Phim Tâm Lý, Phim Tình Cảm,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Meg Ryan, Hugh Jackman, Liev Schreiber
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Leopold sống vào thế kỷ 19 và vô tình lạc vào thế kỷ 21. Cuộc sống hại điện tại thành phố New York khiến ông cứ nghĩ ngàng, nhưng những cử chỉ quý tộc của Leopold đã chinh phục trái tim của cô gái Kat...
 • HD

  Thiên Thần Của Em - Se Co Thien Than Thay Anh Yeu Em -

  Thể loại: Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Trung Quốc
  Diễn viên: Phạm Băng Băng, Âu Triệu Luân, Kim Jung Hoon, Lý Tư Tư
  Dịch: Chưa Dịch
  Nội dung: Bộ phim là câu chuyện tình cảm động vượt không gian. vị hôn thê của cô gái hiền lành xinh đẹp tên Mai đột ngột qua đời, trước khi chết anh đã hiến tặng trái tim cho một chàng thanh niên khác. Để vượt ...
 • HD2015

  Tộc Ăn Thịt Người - Bone Tomahawk - 2015

  Thể loại: Phim Hành Động, Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Patrick Wilson, Kurt Russell, Lili Simmons
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Sau khi vợ một người đàn ông bị bắt cóc, bốn người Arthur, Sheriff Franklin, Chicory và Bruder cùng đi giải cứu cô ấy và nhận ra rất nhiều điều kinh hoàng đang đợi họ. Toàn bộ nội dung câu chuyện tron...