Phép Lạ Đức Mẹ Fatima

The Miracle Of Our Lady Of Fatima (1952)

Trailler phim:

TraillerThông TinXem Phim

Phép Lạ Đức Mẹ Fatima
5
5/5 từ 1lần
Phép Lạ Đức Mẹ Fatima

    The Miracle Of Our Lady Of Fatima
Năm sản xuất:
1952
Thời lượng:
102 phút
Dịch:
VietSub
Thể loại:
Phim Tâm Lý,
Quốc gia:
Mỹ
Sản xuất:
Warner Bros.
Đạo diễn:
John Brahm
Diễn viên:
Gilbert Roland, Angela Clarke, Frank Silvera
Xem Phim

Thông tin phim

Phép Lạ Đức Mẹ Fatima - The Miracle Of Our Lady Of Fatima (1952)

Đức Mẹ Fatima lĂ  má»™t trong số nhiều tÆ°á»›c hiệu mĂ  người CĂ´ng giĂ¡o dĂ nh cho Đức Trinh nữ Maria. TÆ°á»›c hiệu nĂ y phĂ¡t xuất từ việc Đức Mẹ hiện ra 6 lần vá»›i 3 em bĂ© chăn cừu lĂ ng Fatima (Bồ Đào Nha) lĂ  Lucia dos Santos, Francisco Marto vĂ  Jacinta Marto từ ngĂ y 13.5 tá»›i ngĂ y 13.10.1917.

Bối cảnh lịch sử

Từ thĂ¡ng 8 năm 1914, chĂ¢u Ă‚u xảy ra trận thế chiến thứ nhất, giết chết khoảng 6 triệu binh sÄ©. Bồ Đào Nha theo phe Hiệp Æ°á»›c tham dự trận chiến từ thĂ¡ng 5/1916. Trong phim Phép Lạ Đức Mẹ Fatima Trong phim PhĂ©p Lạ Đức Mẹ Fatima Bồ Đào Nha cĂ³ khoảng 50.000 binh sÄ© đồn trĂº ở PhĂ¡p.

Năm 1917, Fatima lĂ  má»™t giĂ¡o xứ nĂ´ng thĂ´n gồm khoảng 2.500 người cÆ° ngụ rải rĂ¡c trong khoảng 40 thĂ´n xĂ³m. The Miracle Of Our Lady Of Fatima Mọi người đều lao Ä‘á»™ng trĂªn cĂ¡c đồng ruá»™ng. CĂ¡c trẻ em cÅ©ng phải giĂºp đỡ cha mẹ những việc nhẹ nhÆ° chăn dắt bĂ², dĂª, cừu v.v. Phần lá»›n dĂ¢n cÆ° đều mĂ¹ chữ, chỉ cĂ³ khoảng 10% phụ nữ biết đọc, biết viết.

Lucia dos Santos (trĂ¡i) vá»›i Francisco Marto vĂ  Jacinta, 1917.

Ảnh: Lucia dos Santos (trĂ¡i) cĂ¹ng vá»›i Francisco Marto vĂ  Jacinta, 1917.
CĂ¡c gia đình Dos Santos vĂ  Marto cÆ° ngụ trong thĂ´n Aljustrel. Gia đình Dos Santos cĂ³ 1 bĂ© gĂ¡i, sinh ngĂ y 22.3.1907. Gia đình người em họ Marto cĂ³ 1 con trai lĂ  Francisco Marto, sinh ngĂ y 11.6.1908 vĂ  1 con gĂ¡i lĂ  Jacinta Marto, sinh 11.3.1910. Ba em bĂ© nĂ y thường chăn dắt Ä‘Ă n cừu tại bĂ£i gọi lĂ  "Cova de iria", cĂ¡ch thĂ´n chừng 2 km.
Trong năm 1915, Lucia, Francisco vĂ  Jacinta Ä‘Ă£ gặp thiĂªn thần hiện ra vá»›i chĂºng ở bĂ£i nĂ y. Khi về nhĂ  thuật lại vá»›i cha mẹ, chĂºng bị cha mẹ mắng, cho lĂ  đặt chuyện nĂ³i lĂ¡o. MĂ¹a xuĂ¢n vĂ  mĂ¹a hè năm 1916, thiĂªn thần lại hiện ra vá»›i chĂºng vĂ  dạy chĂºng cầu nguyện nhÆ° sau :

"Lạy ChĂºa!
Con tin, con thờ lạy
Con trĂ´ng cậy vĂ  con yĂªu mến ChĂºa.
Con xin ChĂºa tha thứ cho những ai khĂ´ng tin, khĂ´ng thờ lạy, khĂ´ng trĂ´ng cậy, vĂ  khĂ´ng yĂªu mến ChĂºa."

Đức Mẹ hiện ra lần đầu

NgĂ y 13.5.1917, vĂ o lĂºc trÆ°a, 1 bĂ  mặc Ă¡o trắng toĂ¡t hiện ra vá»›i 3 em bĂ© chăn cừu, nĂ³i vá»›i cĂ¡c em lĂ  hĂ£y lần chuá»—i đọc kinh MĂ¢n CĂ´i hĂ ng ngĂ y để cầu nguyện cho thế giá»›i chấm dứt chiến tranh, được hĂ²a bình. TrÆ°á»›c khi biến Ä‘i, BĂ  bảo 3 em hĂ£y trở lại nÆ¡i Ä‘Ă¢y Ä‘Ăºng giờ trÆ°a ngĂ y 13 thĂ¡ng sau.

Jacinta - quĂªn giữ kĂ­n - về nhĂ  thuật lại sá»± việc cho cha mẹ nghe. Tin nĂ y loan truyền nhanh khắp lĂ ng. Mọi người tỏ ra khĂ´ng tin. Vị linh mục chĂ­nh xứ hỏi Lucia, nhÆ°ng cÅ©ng khĂ´ng tin. Trong bĂ¡o cĂ¡o gá»­i lĂªn giĂ¡m mục cai quản giĂ¡o phận Leiria, vị linh mục viết: "Cần phải xa lĂ¡nh chuyện nĂ y".

Đức Mẹ hiện ra lần thứ hai

NgĂ y 13 thĂ¡ng 6, Ä‘Ăºng giờ trÆ°a, 3 em lại tá»›i nÆ¡i hẹn, theo sau cĂ³ khoảng vĂ i chục người tĂ² mĂ² đến xem sá»± thể ra sao. Mọi người lần chuá»—i đọc kinh. Đức Mẹ lại hiện ra vá»›i 3 em, nhắc Lucia về tầm quan trọng của việc đọc kinh MĂ¢n CĂ´i cầu nguyện dĂ¢ng kĂ­nh "TrĂ¡i Tim VĂ´ Nhiá»…m Maria", đồng thời bĂ¡o trÆ°á»›c cĂ¡i chết của 2 anh em Francisco vĂ  Jacinta Marto: "Ta sẽ sá»›m Ä‘Æ°a Francisco vĂ  Jacinta về trời, cĂ²n con, con sẽ ở lại thế gian má»™t thời gian. ChĂºa GiĂªsu muốn dĂ¹ng con để loan truyền cho mọi người biết ta vĂ  yĂªu mến ta". Đức Mẹ cÅ©ng yĂªu cầu Lucia học chữ để dá»… loan bĂ¡o lời Đức Mẹ cho những người khĂ¡c.

Những người Ä‘i theo khĂ´ng nhìn vĂ  nghe thấy gì. Họ chỉ nhìn thấy cĂ nh cĂ¢y nhỏ (mĂ  Đức Mẹ đứng) trÄ©u xuống dÆ°á»›i 1 sức nặng, rồi Ä‘á»™t nhiĂªn bật lĂªn (khi Đức Mẹ biến Ä‘i).

Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba

NgĂ y thứ SĂ¡u 13.7.1917, "bĂ  mặc Ă¡o trắng" lại hiện ra vá»›i 3 em - cĂ³ khoảng 4.000 người theo sau. Đức Mẹ vẫn nhắc Lucia việc đọc kinh MĂ¢n CĂ´i mọi ngĂ y, để chiến tranh chĂ³ng chấm dứt. Lần nĂ y Đức Mẹ tiết lá»™ cho 3 em "bĂ­ mật" gọi lĂ  "bĂ­ mật Fatima". (Năm 1942, 2 bĂ­ mật đầu Ä‘Ă£ được cĂ´ng bố, cĂ²n bĂ­ mật thứ 3 thì mĂ£i tá»›i năm 2000, GiĂ¡o há»™i CĂ´ng giĂ¡o RĂ´ma má»›i cĂ´ng bố).

Đức Mẹ hiện ra lần thứ tư

NgĂ y 10.8.1917, viĂªn chĂ¡nh tổng - 1 người chống đối hĂ ng giĂ¡o sÄ© - Ä‘Ă²i 3 em Lucia, Francisco vĂ  Jacinta tá»›i để tra hỏi, nhÆ°ng khĂ´ng cĂ³ kết quả. NgĂ y 13.8, Ă´ng ta nhốt 3 em vì lĂ m rối loạn trật tá»± cĂ´ng cá»™ng vĂ  tiếp tục tra hỏi, nhÆ°ng hoĂ i cĂ´ng. Rốt cuá»™c, ngĂ y 15.8, Ă´ng ta phải thả 3 em ra.

Tuy nhiĂªn, ngĂ y 13.8, cĂ³ khoảng 18.000 người tá»›i bĂ£i chờ xem sá»± lạ, nhÆ°ng 3 em vắng mặt vì cĂ²n bị nhốt. ChĂºa nhật 19.8, khi 3 em dẫn Ä‘Ă n cừu tá»›i thả ở bĂ£i Cova de iria, Đức Mẹ lại hiện ra vá»›i 3 em, yĂªu cầu cĂ¡c em nĂ³i vá»›i mọi người cầu nguyện cho những người tá»™i lá»—i mau thống hối vĂ  hứa sẽ lĂ m 1 phĂ©p lạ cho mọi người tin.

Đức Mẹ hiện ra lần thứ năm

NgĂ y 13.9, cĂ³ khoảng 30.000 người tụ họp tại bĂ£i Cova de iria, cầu nguyện cĂ¹ng vá»›i 3 em. Đức Mẹ lại hiện ra vá»›i 3 em vĂ  cho biết thĂ¡ng sau, sẽ cĂ³ ChĂºa, Đức Mẹ nĂºi CarmĂªlĂ´, thĂ¡nh Giuse vĂ  ChĂºa HĂ i đồng GiĂªsu sẽ cĂ¹ng tá»›i.

Đức Mẹ hiện ra lần thứ sĂ¡u

NgĂ y 13.10.1917, mÆ°a nhÆ° trĂºt nÆ°á»›c trĂªn bĂ£i Cova da Iria. Má»™t Ä‘Ă¡m Ä‘Ă´ng khoảng 70.000 người - kể cả nhiều phĂ³ng viĂªn chụp hình vĂ  cĂ¡c kĂ½ giả - tụ tập tại Ä‘Ă¢y lần chuá»—i, đọc kinh cầu nguyện. LĂºc giữa trÆ°a, Đức Mẹ hiện ra vá»›i 3 em vĂ  yĂªu cầu cho xĂ¢y 1 nguyện đường tại Ä‘Ă¢y để vinh danh Đức Mẹ. Đức Mẹ cÅ©ng loan bĂ¡o thế chiến thứ nhất sẽ sá»›m chấm dứt vĂ  yĂªu cầu những kẻ cĂ³ tá»™i hĂ£y mau sĂ¡m hối.Ảnh: Bản sao chụp 1 trang của bĂ¡o IlustraĂ§Ă£o Portugueza ngĂ y 29.10.1917 cho thấy Ä‘Ă¡m Ä‘Ă´ng dĂ¢n chĂºng Ä‘ang ngẩng nhìn PhĂ©p lạ Mặt trời, khi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima.

Khi Đức Mẹ biến về trời thì mÆ°a ngÆ°ng rÆ¡i, mặt trời xuất hiện trĂªn bầu trời xanh biếc. ÄĂ¡m Ä‘Ă´ng Ä‘Ă£ cĂ³ thể nhìn thẳng vĂ o mặt trời vĂ  thấy mặt trời nhảy mĂºa, tung ra cĂ¡c chĂ¹m tia sĂ¡ng nhiều mĂ u. Mặt trời dường nhÆ° xuống thấp gần trĂ¡i đất, khiến Ä‘Ă¡m Ä‘Ă´ng sợ hĂ£i. Việc lạ xảy ra trong 10 phĂºt, sau Ä‘Ă³ mọi sá»± trở lại bình thường. Hiện tượng nĂ y được hầu hết Ä‘Ă¡m Ä‘Ă´ng chứng kiến, vĂ  má»™t số người ở cĂ¡ch Ä‘Ă³ mấy dặm cÅ©ng nhìn thấy.Ảnh: ÄĂ¡m Ä‘Ă´ng ngẩng nhìn mặt trời nhảy mĂºa.

Trong thời gian nĂ y, cĂ¡c nhĂ  khoa học trĂªn thế giá»›i khĂ´ng hề ghi nhận 1 hiện tượng khĂ¡c thường nĂ o của mặt trời.

trong lúc Ä‘Ă³, riĂªng 3 em nhìn thấy ThĂ¡nh Gia, rồi Đức Mẹ Sầu Bi, ChĂºa HĂ i Đồng GiĂªsu vĂ  sau chĂ³t lĂ  Đức Mẹ nĂºi CarmĂªlĂ´ lần lượt xuất hiện nhÆ° Ä‘Ă£ hứa trÆ°á»›c vá»›i 3 em.

Số phận 3 em chăn cừu

Francisco vĂ  Jacinta Marto bị chết sá»›m trong đợt dịch cĂºm TĂ¢y Ban Nha, Francisco chết năm 1919, Jacinta chết năm 1920. Cả 2 em Ä‘Ă£ được Đức GiĂ¡o hoĂ ng Gioan PhaolĂ´ II nĂ¢ng lĂªn hĂ ng ÄĂ¡ng kĂ­nh (venerable) ngĂ y 13.5.1989 vĂ  được phong ChĂ¢n phÆ°á»›c ngĂ y 13.5.2000. Má»™ của 2 em hiện nằm trong lĂ²ng VÆ°Æ¡ng cung thĂ¡nh đường Fatima.

CĂ²n Lucia Dos Santos vĂ o tu viện dĂ²ng Dorothea ở Pontevedra (Galicia, TĂ¢y Ban Nha) ngĂ y 24.10.1925, sau Ä‘Ă³ khấn lần đầu ở Tuy (TĂ¢y Ban Nha) năm 1928. Năm 1925 vĂ  1929, Lucia lại được Đức Mẹ hiện ra vá»›i mình. ThĂ¡ng 10/1934, Lucia khấn vÄ©nh viá»…n vĂ  lấy tu danh lĂ  nữ tu Đức Mẹ Maria Sầu Bi.

Sau nhiều năm Ä‘iều tra, Đức GiĂ¡m mục da Silva, cai quản giĂ¡o phận Leiria, trong thÆ° mục vụ ngĂ y 13.10.1930 Ä‘Ă£ cĂ´ng nhận sá»± kiện Đức Mẹ hiện ra vá»›i 3 em nĂ³i trĂªn ở Fatima vĂ  chĂ­nh thức cho phĂ©p việc tĂ´n sĂ¹ng Đức Mẹ Fatima. Theo lệnh hĂ ng giĂ¡o phẩm, Lucia Ä‘Ă£ viết cĂ¡c hồi kĂ½ về sá»± kiện trĂªn gồm 4 bản (versions): 1 bản năm 1935, 1 năm 1937, 1 năm 1941 vĂ  1 đầu năm 1942.

Năm 1946, nhĂ¢n ká»· niệm 300 năm ngĂ y dĂ¢ng nÆ°á»›c Bồ Đào Nha cho Đức Trinh Nữ Maria, vị Sứ thần TĂ²a ThĂ¡nh lĂ  Hồng y Masella Ä‘Ă£ Ä‘á»™i (vÆ°Æ¡ng miện) triều thiĂªn lĂªn tượng Đức Mẹ Fatima, vá»›i sá»± tham gia chứng kiến của khoảng 600.000 tĂ­n hữu hành hương. Vương miện này do các phụ nữ Bồ Đào Nha cung hiến để cảm tạ Đức Mẹ đã gìn giữ Bồ Đào Nha trong cuộc thế chiến thứ nhất.

Từ năm 1948, Lucia vào tu trong đan viện dòng kín Ca

Xem phim Phép Lạ Đức Mẹ Fatima, phim phep la duc me fatima, phim The Miracle Of Our Lady Of Fatima, 1952, Mỹ, full hd, vietsub, thuyết minh, thuyet minh, lồng tiếng, long tieng viet, tải phim, download phim, các diễn viên trong phim: Gilbert Roland, Angela Clarke, Frank Silvera, đạo diễn phim: John Brahm, watch, film, movie, engsub, phim Phép Lạ Đức Mẹ Fatima Full HD Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Sub Vietsub, phim Full HD 1080p.

 • HD2005

  Sống Trong Sợ Hãi 2005 - Song Trong So Hai 2005 - 2005

  Thể loại: Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Việt Nam
  Diễn viên: Hạnh Thúy,Tạ Hữu Phúc, Mai Phượng,Nam Yên, Ngọc Phượng,Hữu Phước
  Dịch: Phim Việt Nam
  Nội dung: Phim Sống Trong Sợ Hãi 2005 Khi hòa bình được lập lại trên cả nước, Tải - người lính ngụy của chế độ cũ - đã đưa vợ sau của mình đến nơi khác cư ngụ. Tại đây vẫn còn tàn tích của những trái bom chưa p...
 • HD2014

  Đam Mê Tốc Độ - Need For Speed - 2014

  Thể loại: Phim Hình Sự, Phim Hành Động, Phim Tâm Lý, Phim Đua Xe, Phim Chiếu Rạp,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Phim Đam Mê Tốc Độ Chuyện phim xoay quanh nhân vật Tobey Marshall, một tay đua xe đường phố khét tiếng vừa mãn hạn tù và mở một dịch vụ kinh doanh kiếm sống lương thiện. Need For Speed Vì hoàn cảnh bắ...
 • HD2002

  Thiên Đường Mong Manh - Far From Heaven - 2002

  Thể loại: Phim Tâm Lý, Phim Tình Cảm,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Julianne Moore, Dennis Quaid, Dennis Haysbert
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Những năm 50, trong khi những thành kiến của xã hội về màu da, về vai trò của người phụ nữ vẫn còn nặng nề, người phụ nữ đã phải hi sinh rất nhiều, thậm chí không dám tìm hạnh phúc thật sự cho chính m...
 • HD2015

  Mứt Cam - Ma Cà Rồng Biết Yêu - Orange Marmalade - 2015

  Thể loại: Phim Tâm Lý, Phim Viễn Tưởng, Phim Tình Cảm, Phim Bộ Hàn Quốc,
  Quốc gia: Hàn Quốc
  Diễn viên: Yeo Jin Goo, CNBlue Jong Hyun, AOA Seolhyun, Song Jong Ho
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Orange Marmalade dựa theo một webtoon series cùng tên. Đó là một chuyện tình lãng mạn giả tưởng, đề cập đến câu chuyện tình yêu giữa một học sinh chuyển trường tên Baek Ma Ri, một cô gái ma cà rồng ẩn...
 • HD2014

  Hy Vọng 2014 - Hope - 2014

  Thể loại: Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Hàn Quốc
  Diễn viên: Seol Kyeong Gu,Eom Ji Won, Lee Re, Kim Hae Sook, Kim Sang Ho,Ra Mi Ran
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Phim Hy Vọng 2014 Hope là câu chuyện đầy cảm động về tình cảm gia đình. Bi kịch xảy đến với cô con gái bé nhỏ So Won trong một lần đi học từ trường về nhà. Dong Hoon, cha cô bé, nhận được điện thoại t...
 • HD2014

  Thợ Sửa Giày - The Cobbler - 2014

  Thể loại: Phim Hài, Phim Tâm Lý, Phim Viễn Tưởng, Phim Chiếu Rạp,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Dan Stevens, Adam Sandler, Steve Buscemi
  Dịch: VietSub
  Nội dung: The Cobbler là bộ phimmới nhất của Adam Sandler với phong cách hài quen thuộc của anh. Trong tác phẩm này, nam diễn viên vào vai Max Simkin, một thợ sửa giày nối tiếp đời thứ tư tại vùng Hạ Đông New Y...
 • HD2006

  Mùa Tình Yêu - A Good Year - 2006

  Thể loại: Phim Tâm Lý, Phim Tình Cảm,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Albert Finney, Russell Crowe, Marion Cotillard
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Nhiều mùa nho trước, Max (Freddi Highmore) sống với ông chú Henry (Albert Finney) tại vùng trồng nho Provence tại pháp. cậu bé được chú đặt tên là Max “1 tỷ” do tính hiếu thắng và bộc lộ rõ tham vọng ...
 • HD2015

  Dã Thú Một Quốc Gia - Beasts Of No Nation - 2015

  Thể loại: Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Abraham Attah, Emmanuel Affadzi, Ricky Adelayitor
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Dã Thú Một Quốc Gia (Beasts Of No Nation) của đạo diễn Cary Fukanaga chú tâm vào Agu, cậu nhỏ bị bắt phải cầm súng trong cuộc nội chiến tại một quốc gia châu Phi....
 • HD2015

  Cua Rơ Huyền Thoại - The Program - 2015

  Thể loại: Phim Đua Xe, Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Pháp
  Diễn viên: Ben Foster, Chris O'Dowd, Guillaume Canet
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Đây là bộ phimnói về sự nghiệp đầy thăng trầm, từ chỗ là người truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ tới lúc scandal sử dụng doping bị phanh phui, của tay đua xe đạp Lance Armstrong. Nhân vật do Ben Fos...
 • HD2012

  Luật Sư Tay Chơi Phần 2 - Suits Season 2 - 2012

  Thể loại: Phim Hành Động, Phim Hài, Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Phần 2 của Suits lúc đầu bằng việc Mike được tin cậy giao cho một vụ kiện lớn. Toàn bộ nội dung câu chuyện trong bộ phim Luật Sư Tay Chơi Phần 2, Suits Season 2 trong lúc đó Harvey đang phải quyết địn...
 • HD2014

  Cổ Cồn Trắng Phần 6 - White Collar Season 6 - 2014

  Thể loại: Phim Hành Động, Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Matt Bomer, Tim DeKay, Marsha Thomason, Tiffani Thiessen, Mario D'Leon
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Neal Caffrey, một tay lừa đảo chuyên nghiệp, đóng giả và trộm cắp, bị bắt sau ba năm 'vờn' FBI. Khi chỉ còn một tháng nữa là mãn hạn tù 4 năm, Neal tẩu thoát từ một trong những nhà tù kiên cố nhất để ...
 • HD2012

  Ngọc Bích Huyết Long - Yok Luerd Mungkorn - 2012

  Thể loại: Phim Tâm Lý, Phim Tình Cảm,
  Quốc gia: Thái Lan
  Diễn viên: Porche Saran Sirilak, Min Peechaya Wattanamontree, James Ruangsak Loychusak, Atsadaporn Siriwattanakul (Green AF5), Sun Pichayadon Peungphan
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Jao Sua Leng, long nhân, người thừa kế thứ 2 của Mongkorn Waree, chủ một công ty vận tải hàng hải nổi tiếng. Jao Sua Len đã tổ chức một bữa giới thiệu dự án hoành tráng mà không nghe lời khuyên can củ...