Phép Lạ Đức Mẹ Fatima

The Miracle Of Our Lady Of Fatima (1952)

Trailler phim:

TraillerThông TinXem Phim

Phép Lạ Đức Mẹ Fatima
5
5/5 từ 1lần
Phép Lạ Đức Mẹ Fatima

    The Miracle Of Our Lady Of Fatima
Năm sản xuất:
1952
Thời lượng:
102 phút
Dịch:
VietSub
Thể loại:
Phim Tâm Lý,
Quốc gia:
Mỹ
Sản xuất:
Warner Bros.
Đạo diễn:
John Brahm
Diễn viên:
Gilbert Roland, Angela Clarke, Frank Silvera
Xem Phim

Thông tin phim

Phép Lạ Đức Mẹ Fatima - The Miracle Of Our Lady Of Fatima (1952)

Đức Mẹ Fatima lĂ  má»™t trong số nhiều tÆ°á»›c hiệu mĂ  người CĂ´ng giĂ¡o dĂ nh cho Đức Trinh nữ Maria. TÆ°á»›c hiệu nĂ y phĂ¡t xuất từ việc Đức Mẹ hiện ra 6 lần vá»›i 3 em bĂ© chăn cừu lĂ ng Fatima (Bồ Đào Nha) lĂ  Lucia dos Santos, Francisco Marto vĂ  Jacinta Marto từ ngĂ y 13.5 tá»›i ngĂ y 13.10.1917.

Bối cảnh lịch sử

Từ thĂ¡ng 8 năm 1914, chĂ¢u Ă‚u xảy ra trận thế chiến thứ nhất, giết chết khoảng 6 triệu binh sÄ©. Bồ Đào Nha theo phe Hiệp Æ°á»›c tham dự trận chiến từ thĂ¡ng 5/1916. Trong phim Phép Lạ Đức Mẹ Fatima Trong phim PhĂ©p Lạ Đức Mẹ Fatima Bồ Đào Nha cĂ³ khoảng 50.000 binh sÄ© đồn trĂº ở PhĂ¡p.

Năm 1917, Fatima lĂ  má»™t giĂ¡o xứ nĂ´ng thĂ´n gồm khoảng 2.500 người cÆ° ngụ rải rĂ¡c trong khoảng 40 thĂ´n xĂ³m. The Miracle Of Our Lady Of Fatima Mọi người đều lao Ä‘á»™ng trĂªn cĂ¡c đồng ruá»™ng. CĂ¡c trẻ em cÅ©ng phải giĂºp đỡ cha mẹ những việc nhẹ nhÆ° chăn dắt bĂ², dĂª, cừu v.v. Phần lá»›n dĂ¢n cÆ° đều mĂ¹ chữ, chỉ cĂ³ khoảng 10% phụ nữ biết đọc, biết viết.

Lucia dos Santos (trĂ¡i) vá»›i Francisco Marto vĂ  Jacinta, 1917.

Ảnh: Lucia dos Santos (trĂ¡i) cĂ¹ng vá»›i Francisco Marto vĂ  Jacinta, 1917.
CĂ¡c gia đình Dos Santos vĂ  Marto cÆ° ngụ trong thĂ´n Aljustrel. Gia đình Dos Santos cĂ³ 1 bĂ© gĂ¡i, sinh ngĂ y 22.3.1907. Gia đình người em họ Marto cĂ³ 1 con trai lĂ  Francisco Marto, sinh ngĂ y 11.6.1908 vĂ  1 con gĂ¡i lĂ  Jacinta Marto, sinh 11.3.1910. Ba em bĂ© nĂ y thường chăn dắt Ä‘Ă n cừu tại bĂ£i gọi lĂ  "Cova de iria", cĂ¡ch thĂ´n chừng 2 km.
Trong năm 1915, Lucia, Francisco vĂ  Jacinta Ä‘Ă£ gặp thiĂªn thần hiện ra vá»›i chĂºng ở bĂ£i nĂ y. Khi về nhĂ  thuật lại vá»›i cha mẹ, chĂºng bị cha mẹ mắng, cho lĂ  đặt chuyện nĂ³i lĂ¡o. MĂ¹a xuĂ¢n vĂ  mĂ¹a hè năm 1916, thiĂªn thần lại hiện ra vá»›i chĂºng vĂ  dạy chĂºng cầu nguyện nhÆ° sau :

"Lạy ChĂºa!
Con tin, con thờ lạy
Con trĂ´ng cậy vĂ  con yĂªu mến ChĂºa.
Con xin ChĂºa tha thứ cho những ai khĂ´ng tin, khĂ´ng thờ lạy, khĂ´ng trĂ´ng cậy, vĂ  khĂ´ng yĂªu mến ChĂºa."

Đức Mẹ hiện ra lần đầu

NgĂ y 13.5.1917, vĂ o lĂºc trÆ°a, 1 bĂ  mặc Ă¡o trắng toĂ¡t hiện ra vá»›i 3 em bĂ© chăn cừu, nĂ³i vá»›i cĂ¡c em lĂ  hĂ£y lần chuá»—i đọc kinh MĂ¢n CĂ´i hĂ ng ngĂ y để cầu nguyện cho thế giá»›i chấm dứt chiến tranh, được hĂ²a bình. TrÆ°á»›c khi biến Ä‘i, BĂ  bảo 3 em hĂ£y trở lại nÆ¡i Ä‘Ă¢y Ä‘Ăºng giờ trÆ°a ngĂ y 13 thĂ¡ng sau.

Jacinta - quĂªn giữ kĂ­n - về nhĂ  thuật lại sá»± việc cho cha mẹ nghe. Tin nĂ y loan truyền nhanh khắp lĂ ng. Mọi người tỏ ra khĂ´ng tin. Vị linh mục chĂ­nh xứ hỏi Lucia, nhÆ°ng cÅ©ng khĂ´ng tin. Trong bĂ¡o cĂ¡o gá»­i lĂªn giĂ¡m mục cai quản giĂ¡o phận Leiria, vị linh mục viết: "Cần phải xa lĂ¡nh chuyện nĂ y".

Đức Mẹ hiện ra lần thứ hai

NgĂ y 13 thĂ¡ng 6, Ä‘Ăºng giờ trÆ°a, 3 em lại tá»›i nÆ¡i hẹn, theo sau cĂ³ khoảng vĂ i chục người tĂ² mĂ² đến xem sá»± thể ra sao. Mọi người lần chuá»—i đọc kinh. Đức Mẹ lại hiện ra vá»›i 3 em, nhắc Lucia về tầm quan trọng của việc đọc kinh MĂ¢n CĂ´i cầu nguyện dĂ¢ng kĂ­nh "TrĂ¡i Tim VĂ´ Nhiá»…m Maria", đồng thời bĂ¡o trÆ°á»›c cĂ¡i chết của 2 anh em Francisco vĂ  Jacinta Marto: "Ta sẽ sá»›m Ä‘Æ°a Francisco vĂ  Jacinta về trời, cĂ²n con, con sẽ ở lại thế gian má»™t thời gian. ChĂºa GiĂªsu muốn dĂ¹ng con để loan truyền cho mọi người biết ta vĂ  yĂªu mến ta". Đức Mẹ cÅ©ng yĂªu cầu Lucia học chữ để dá»… loan bĂ¡o lời Đức Mẹ cho những người khĂ¡c.

Những người Ä‘i theo khĂ´ng nhìn vĂ  nghe thấy gì. Họ chỉ nhìn thấy cĂ nh cĂ¢y nhỏ (mĂ  Đức Mẹ đứng) trÄ©u xuống dÆ°á»›i 1 sức nặng, rồi Ä‘á»™t nhiĂªn bật lĂªn (khi Đức Mẹ biến Ä‘i).

Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba

NgĂ y thứ SĂ¡u 13.7.1917, "bĂ  mặc Ă¡o trắng" lại hiện ra vá»›i 3 em - cĂ³ khoảng 4.000 người theo sau. Đức Mẹ vẫn nhắc Lucia việc đọc kinh MĂ¢n CĂ´i mọi ngĂ y, để chiến tranh chĂ³ng chấm dứt. Lần nĂ y Đức Mẹ tiết lá»™ cho 3 em "bĂ­ mật" gọi lĂ  "bĂ­ mật Fatima". (Năm 1942, 2 bĂ­ mật đầu Ä‘Ă£ được cĂ´ng bố, cĂ²n bĂ­ mật thứ 3 thì mĂ£i tá»›i năm 2000, GiĂ¡o há»™i CĂ´ng giĂ¡o RĂ´ma má»›i cĂ´ng bố).

Đức Mẹ hiện ra lần thứ tư

NgĂ y 10.8.1917, viĂªn chĂ¡nh tổng - 1 người chống đối hĂ ng giĂ¡o sÄ© - Ä‘Ă²i 3 em Lucia, Francisco vĂ  Jacinta tá»›i để tra hỏi, nhÆ°ng khĂ´ng cĂ³ kết quả. NgĂ y 13.8, Ă´ng ta nhốt 3 em vì lĂ m rối loạn trật tá»± cĂ´ng cá»™ng vĂ  tiếp tục tra hỏi, nhÆ°ng hoĂ i cĂ´ng. Rốt cuá»™c, ngĂ y 15.8, Ă´ng ta phải thả 3 em ra.

Tuy nhiĂªn, ngĂ y 13.8, cĂ³ khoảng 18.000 người tá»›i bĂ£i chờ xem sá»± lạ, nhÆ°ng 3 em vắng mặt vì cĂ²n bị nhốt. ChĂºa nhật 19.8, khi 3 em dẫn Ä‘Ă n cừu tá»›i thả ở bĂ£i Cova de iria, Đức Mẹ lại hiện ra vá»›i 3 em, yĂªu cầu cĂ¡c em nĂ³i vá»›i mọi người cầu nguyện cho những người tá»™i lá»—i mau thống hối vĂ  hứa sẽ lĂ m 1 phĂ©p lạ cho mọi người tin.

Đức Mẹ hiện ra lần thứ năm

NgĂ y 13.9, cĂ³ khoảng 30.000 người tụ họp tại bĂ£i Cova de iria, cầu nguyện cĂ¹ng vá»›i 3 em. Đức Mẹ lại hiện ra vá»›i 3 em vĂ  cho biết thĂ¡ng sau, sẽ cĂ³ ChĂºa, Đức Mẹ nĂºi CarmĂªlĂ´, thĂ¡nh Giuse vĂ  ChĂºa HĂ i đồng GiĂªsu sẽ cĂ¹ng tá»›i.

Đức Mẹ hiện ra lần thứ sĂ¡u

NgĂ y 13.10.1917, mÆ°a nhÆ° trĂºt nÆ°á»›c trĂªn bĂ£i Cova da Iria. Má»™t Ä‘Ă¡m Ä‘Ă´ng khoảng 70.000 người - kể cả nhiều phĂ³ng viĂªn chụp hình vĂ  cĂ¡c kĂ½ giả - tụ tập tại Ä‘Ă¢y lần chuá»—i, đọc kinh cầu nguyện. LĂºc giữa trÆ°a, Đức Mẹ hiện ra vá»›i 3 em vĂ  yĂªu cầu cho xĂ¢y 1 nguyện đường tại Ä‘Ă¢y để vinh danh Đức Mẹ. Đức Mẹ cÅ©ng loan bĂ¡o thế chiến thứ nhất sẽ sá»›m chấm dứt vĂ  yĂªu cầu những kẻ cĂ³ tá»™i hĂ£y mau sĂ¡m hối.Ảnh: Bản sao chụp 1 trang của bĂ¡o IlustraĂ§Ă£o Portugueza ngĂ y 29.10.1917 cho thấy Ä‘Ă¡m Ä‘Ă´ng dĂ¢n chĂºng Ä‘ang ngẩng nhìn PhĂ©p lạ Mặt trời, khi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima.

Khi Đức Mẹ biến về trời thì mÆ°a ngÆ°ng rÆ¡i, mặt trời xuất hiện trĂªn bầu trời xanh biếc. ÄĂ¡m Ä‘Ă´ng Ä‘Ă£ cĂ³ thể nhìn thẳng vĂ o mặt trời vĂ  thấy mặt trời nhảy mĂºa, tung ra cĂ¡c chĂ¹m tia sĂ¡ng nhiều mĂ u. Mặt trời dường nhÆ° xuống thấp gần trĂ¡i đất, khiến Ä‘Ă¡m Ä‘Ă´ng sợ hĂ£i. Việc lạ xảy ra trong 10 phĂºt, sau Ä‘Ă³ mọi sá»± trở lại bình thường. Hiện tượng nĂ y được hầu hết Ä‘Ă¡m Ä‘Ă´ng chứng kiến, vĂ  má»™t số người ở cĂ¡ch Ä‘Ă³ mấy dặm cÅ©ng nhìn thấy.Ảnh: ÄĂ¡m Ä‘Ă´ng ngẩng nhìn mặt trời nhảy mĂºa.

Trong thời gian nĂ y, cĂ¡c nhĂ  khoa học trĂªn thế giá»›i khĂ´ng hề ghi nhận 1 hiện tượng khĂ¡c thường nĂ o của mặt trời.

trong lúc Ä‘Ă³, riĂªng 3 em nhìn thấy ThĂ¡nh Gia, rồi Đức Mẹ Sầu Bi, ChĂºa HĂ i Đồng GiĂªsu vĂ  sau chĂ³t lĂ  Đức Mẹ nĂºi CarmĂªlĂ´ lần lượt xuất hiện nhÆ° Ä‘Ă£ hứa trÆ°á»›c vá»›i 3 em.

Số phận 3 em chăn cừu

Francisco vĂ  Jacinta Marto bị chết sá»›m trong đợt dịch cĂºm TĂ¢y Ban Nha, Francisco chết năm 1919, Jacinta chết năm 1920. Cả 2 em Ä‘Ă£ được Đức GiĂ¡o hoĂ ng Gioan PhaolĂ´ II nĂ¢ng lĂªn hĂ ng ÄĂ¡ng kĂ­nh (venerable) ngĂ y 13.5.1989 vĂ  được phong ChĂ¢n phÆ°á»›c ngĂ y 13.5.2000. Má»™ của 2 em hiện nằm trong lĂ²ng VÆ°Æ¡ng cung thĂ¡nh đường Fatima.

CĂ²n Lucia Dos Santos vĂ o tu viện dĂ²ng Dorothea ở Pontevedra (Galicia, TĂ¢y Ban Nha) ngĂ y 24.10.1925, sau Ä‘Ă³ khấn lần đầu ở Tuy (TĂ¢y Ban Nha) năm 1928. Năm 1925 vĂ  1929, Lucia lại được Đức Mẹ hiện ra vá»›i mình. ThĂ¡ng 10/1934, Lucia khấn vÄ©nh viá»…n vĂ  lấy tu danh lĂ  nữ tu Đức Mẹ Maria Sầu Bi.

Sau nhiều năm Ä‘iều tra, Đức GiĂ¡m mục da Silva, cai quản giĂ¡o phận Leiria, trong thÆ° mục vụ ngĂ y 13.10.1930 Ä‘Ă£ cĂ´ng nhận sá»± kiện Đức Mẹ hiện ra vá»›i 3 em nĂ³i trĂªn ở Fatima vĂ  chĂ­nh thức cho phĂ©p việc tĂ´n sĂ¹ng Đức Mẹ Fatima. Theo lệnh hĂ ng giĂ¡o phẩm, Lucia Ä‘Ă£ viết cĂ¡c hồi kĂ½ về sá»± kiện trĂªn gồm 4 bản (versions): 1 bản năm 1935, 1 năm 1937, 1 năm 1941 vĂ  1 đầu năm 1942.

Năm 1946, nhĂ¢n ká»· niệm 300 năm ngĂ y dĂ¢ng nÆ°á»›c Bồ Đào Nha cho Đức Trinh Nữ Maria, vị Sứ thần TĂ²a ThĂ¡nh lĂ  Hồng y Masella Ä‘Ă£ Ä‘á»™i (vÆ°Æ¡ng miện) triều thiĂªn lĂªn tượng Đức Mẹ Fatima, vá»›i sá»± tham gia chứng kiến của khoảng 600.000 tĂ­n hữu hành hương. Vương miện này do các phụ nữ Bồ Đào Nha cung hiến để cảm tạ Đức Mẹ đã gìn giữ Bồ Đào Nha trong cuộc thế chiến thứ nhất.

Từ năm 1948, Lucia vào tu trong đan viện dòng kín Ca

Xem phim Phép Lạ Đức Mẹ Fatima, phim phep la duc me fatima, phim The Miracle Of Our Lady Of Fatima, 1952, Mỹ, full hd, vietsub, thuyết minh, thuyet minh, lồng tiếng, long tieng viet, tải phim, download phim, các diễn viên trong phim: Gilbert Roland, Angela Clarke, Frank Silvera, đạo diễn phim: John Brahm, watch, film, movie, engsub, phim Phép Lạ Đức Mẹ Fatima Full HD Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Sub Vietsub, phim Full HD 1080p.

 • HD2010

  Temptation Of An Angel - Temptation Of An Angel - 2010

  Thể loại: Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Hàn Quốc
  Diễn viên: Han Sang Jin, Bae Soo Bin, Lee So Yeon, Kim Tae Hyun, Hong Soo Hyun, Park Ha Young
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Giới thiệu: Sau khi cha mẹ mất, Joo Ah Ran lúc đầu lên kế hoạch báo thù lại gia đình đã hại nhà cô. Diễn biến bộ phim Temptation Of An Angel, Temptation Of An Angel Trong phim Temptation Of An Angel, ...
 • HD2010

  Những Chuyện Lạ Có Thật - Burning Palms - 2010

  Thể loại: Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Zoe Saldana, Jamie Chung, Rosamund Pike, Shannen Doherty, Lake Bell, Paz Vega, Robert Hoff
  Dịch: VietSub
  Nội dung: 5 câu chuyện về một cuộc lật đổ những điều cấm kỵ tại Los Angeles, nơi những điều cấm kỵ chưa được khám phá khi mỗi nhân vật nghiêng về một số phận tăm tối. Ở SantaMonica, một phụ nữ trở nên khủng hoả...
 • HD2015

  Mứt Cam - Ma Cà Rồng Biết Yêu - Orange Marmalade - 2015

  Thể loại: Phim Tâm Lý, Phim Viễn Tưởng, Phim Tình Cảm, Phim Bộ Hàn Quốc,
  Quốc gia: Hàn Quốc
  Diễn viên: Yeo Jin Goo, CNBlue Jong Hyun, AOA Seolhyun, Song Jong Ho
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Orange Marmalade dựa theo một webtoon series cùng tên. Đó là một chuyện tình lãng mạn giả tưởng, đề cập đến câu chuyện tình yêu giữa một học sinh chuyển trường tên Baek Ma Ri, một cô gái ma cà rồng ẩn...
 • HD1960

  Sao Khuất Tầng Mây - The Cloud-capped Star - 1960

  Thể loại: Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Supriya Choudhury, Anil Chatterjee, Gita Dey
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Bộ phimThe Cloud-Capped Star mang chủ đề được Ghatak quan tâm nhất: sự phân rã cuộc sống của những người nhập cư gốc Bengal. tuy vậy bộ phim này cũng mang những chủ đề khác trong văn hóa Ấn Độ, tiêu b...
 • HD2008

  Yêu Tuổi Xì Tin - Angus, Thongs And Perfect Snogging - 2008

  Thể loại: Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Georgia Groome, Eleanor Tomlinson, Manjeeven Grewal
  Dịch: Vietsub
  Nội dung: Angus, Thongs and Perfect Snogging đề cập đến cô bé Georgia Nicolson với mơ ước hoàn thành hai mục tiêu lớn trước khi bước sang tuổi 15: tìm một anh chàng tuyệt vời làm bạn trai và tổ chức buổi party ...
 • HD2014

  Ngày Đen Đủi - Not My Day - 2014

  Thể loại: Phim Hành Động, Phim Hài, Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Moritz Bleibtreu, Axel Stein, Jasmin Gerat
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Ngày Đen Đủi 2014 kể về chàng nhân viên ngân hàng Till Reiners có vẻ như lại gặp một buổi không may mắn. Chán nản từ cuộc sống, công ăn việc làm cho đến gia đình bao gồm cả cuộc kết hôn sắp đổ vỡ khiế...
 • HD2006

  Trên Cả Tiểu Thuyết - Stranger Than Fiction - 2006

  Thể loại: Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Will ferrell, Emma thompson , Dustin hoffman
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Harold Crick là một nhân viên thuế vụ bình thường. Anh không có người thân, ít bạn bè và không thích giao tiếp với những người ở cạnh. Trong phim Trên Cả Tiểu Thuyết một bữa sáng, Crick sửng sốt thức ...
 • HD2013

  Bác Sỹ Vô Danh - Buổi Tối Của Bác Sỹ - The Night Of The Doctor (doctor Who) - 2013

  Thể loại: Phim Hài, Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Đang cập nhật
  Dịch: VietSub
  Nội dung: During the Time War, the Eighth Doctor (Paul McGann) attempts to rescue a pilot, Cass, whose spacecraft is crashing into the planet Karn. When Cass realises that the Doctor is a Time Lord, she refuses...
 • HD2014

  Năm Tháng Vội Vã - Nam Thang Voi Va - 2014

  Thể loại: Phim Học Đường, Phim Tâm Lý, Phim Tình Cảm, Phim Bộ Trung Quốc,
  Quốc gia: Trung Quốc
  Diễn viên: Bành Vu Yến, Nghê Ni
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Bộ phim học đường Năm Tháng Vội Vã trung quốc 2014 chuyển thể từ tiểu thuyết Nam Thang Voi Va của tác giả Cửu Dạ Hồi. ...
 • HD

  Hoa Cuối Mùa - Orange Bougainvillea -

  Thể loại: Phim 18+, Phim Tâm Lý, Phim Tình Cảm,
  Quốc gia: Việt Nam
  Diễn viên:
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Phim xoay quanh 1 chàng trai bị người tình bỏ rơi , cảm giác ê chề, bỏ mặc tất cả. Muốn tìm đến 1 nơi bình yên cho riêng mình. Buồn, lao vào rượu và gái. Trong phim Hoa Cuối Mùa Càng lấn thì càng cảm ...
 • HD2015

  Nhục Dục - Bound - 2015

  Thể loại: Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Charisma Carpenter, Bryce Draper, Morgan Obenreder
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Bộ phim là câu chuyện về hành trình vượt qua những long đong trong công việc và đời sống riêng tư của Michelle khi cô gặp Ryan, tên Sở Khanh đã dụ dỗ, lôi kéo cô vào hành tinh của chúng ta chăn gối đầ...
 • HD2015

  Trái Chuối Phần 1 - Banana Season 1 - 2015

  Thể loại: Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Fisayo Akinade, Freddie Fox, Vincent Franklin
  Dịch: VietSub
  Nội dung: 8 cặp vợ chồng khác nhau khám phá về tình yêu, khổ sở, tình dục và. sự thỏa mãnBạn có thể xem thêm phim được các thành viên bình chọn là bộ phim hay: Phim Tình Em Rực Nắng...