Phép Lạ Đức Mẹ Fatima

The Miracle Of Our Lady Of Fatima (1952)

Trailler phim:

TraillerThông TinXem Phim

Phép Lạ Đức Mẹ Fatima
5
5/5 từ 1lần
Phép Lạ Đức Mẹ Fatima

    The Miracle Of Our Lady Of Fatima
Năm sản xuất:
1952
Thời lượng:
102 phút
Dịch:
VietSub
Thể loại:
Phim Tâm Lý,
Quốc gia:
Mỹ
Sản xuất:
Warner Bros.
Đạo diễn:
John Brahm
Diễn viên:
Gilbert Roland, Angela Clarke, Frank Silvera
Xem Phim

Thông tin phim

Phép Lạ Đức Mẹ Fatima - The Miracle Of Our Lady Of Fatima (1952)

Đức Mẹ Fatima lĂ  má»™t trong số nhiều tÆ°á»›c hiệu mĂ  người CĂ´ng giĂ¡o dĂ nh cho Đức Trinh nữ Maria. TÆ°á»›c hiệu nĂ y phĂ¡t xuất từ việc Đức Mẹ hiện ra 6 lần vá»›i 3 em bĂ© chăn cừu lĂ ng Fatima (Bồ Đào Nha) lĂ  Lucia dos Santos, Francisco Marto vĂ  Jacinta Marto từ ngĂ y 13.5 tá»›i ngĂ y 13.10.1917.

Bối cảnh lịch sử

Từ thĂ¡ng 8 năm 1914, chĂ¢u Ă‚u xảy ra trận thế chiến thứ nhất, giết chết khoảng 6 triệu binh sÄ©. Bồ Đào Nha theo phe Hiệp Æ°á»›c tham dự trận chiến từ thĂ¡ng 5/1916. Trong phim Phép Lạ Đức Mẹ Fatima Trong phim PhĂ©p Lạ Đức Mẹ Fatima Bồ Đào Nha cĂ³ khoảng 50.000 binh sÄ© đồn trĂº ở PhĂ¡p.

Năm 1917, Fatima lĂ  má»™t giĂ¡o xứ nĂ´ng thĂ´n gồm khoảng 2.500 người cÆ° ngụ rải rĂ¡c trong khoảng 40 thĂ´n xĂ³m. The Miracle Of Our Lady Of Fatima Mọi người đều lao Ä‘á»™ng trĂªn cĂ¡c đồng ruá»™ng. CĂ¡c trẻ em cÅ©ng phải giĂºp đỡ cha mẹ những việc nhẹ nhÆ° chăn dắt bĂ², dĂª, cừu v.v. Phần lá»›n dĂ¢n cÆ° đều mĂ¹ chữ, chỉ cĂ³ khoảng 10% phụ nữ biết đọc, biết viết.

Lucia dos Santos (trĂ¡i) vá»›i Francisco Marto vĂ  Jacinta, 1917.

Ảnh: Lucia dos Santos (trĂ¡i) cĂ¹ng vá»›i Francisco Marto vĂ  Jacinta, 1917.
CĂ¡c gia đình Dos Santos vĂ  Marto cÆ° ngụ trong thĂ´n Aljustrel. Gia đình Dos Santos cĂ³ 1 bĂ© gĂ¡i, sinh ngĂ y 22.3.1907. Gia đình người em họ Marto cĂ³ 1 con trai lĂ  Francisco Marto, sinh ngĂ y 11.6.1908 vĂ  1 con gĂ¡i lĂ  Jacinta Marto, sinh 11.3.1910. Ba em bĂ© nĂ y thường chăn dắt Ä‘Ă n cừu tại bĂ£i gọi lĂ  "Cova de iria", cĂ¡ch thĂ´n chừng 2 km.
Trong năm 1915, Lucia, Francisco vĂ  Jacinta Ä‘Ă£ gặp thiĂªn thần hiện ra vá»›i chĂºng ở bĂ£i nĂ y. Khi về nhĂ  thuật lại vá»›i cha mẹ, chĂºng bị cha mẹ mắng, cho lĂ  đặt chuyện nĂ³i lĂ¡o. MĂ¹a xuĂ¢n vĂ  mĂ¹a hè năm 1916, thiĂªn thần lại hiện ra vá»›i chĂºng vĂ  dạy chĂºng cầu nguyện nhÆ° sau :

"Lạy ChĂºa!
Con tin, con thờ lạy
Con trĂ´ng cậy vĂ  con yĂªu mến ChĂºa.
Con xin ChĂºa tha thứ cho những ai khĂ´ng tin, khĂ´ng thờ lạy, khĂ´ng trĂ´ng cậy, vĂ  khĂ´ng yĂªu mến ChĂºa."

Đức Mẹ hiện ra lần đầu

NgĂ y 13.5.1917, vĂ o lĂºc trÆ°a, 1 bĂ  mặc Ă¡o trắng toĂ¡t hiện ra vá»›i 3 em bĂ© chăn cừu, nĂ³i vá»›i cĂ¡c em lĂ  hĂ£y lần chuá»—i đọc kinh MĂ¢n CĂ´i hĂ ng ngĂ y để cầu nguyện cho thế giá»›i chấm dứt chiến tranh, được hĂ²a bình. TrÆ°á»›c khi biến Ä‘i, BĂ  bảo 3 em hĂ£y trở lại nÆ¡i Ä‘Ă¢y Ä‘Ăºng giờ trÆ°a ngĂ y 13 thĂ¡ng sau.

Jacinta - quĂªn giữ kĂ­n - về nhĂ  thuật lại sá»± việc cho cha mẹ nghe. Tin nĂ y loan truyền nhanh khắp lĂ ng. Mọi người tỏ ra khĂ´ng tin. Vị linh mục chĂ­nh xứ hỏi Lucia, nhÆ°ng cÅ©ng khĂ´ng tin. Trong bĂ¡o cĂ¡o gá»­i lĂªn giĂ¡m mục cai quản giĂ¡o phận Leiria, vị linh mục viết: "Cần phải xa lĂ¡nh chuyện nĂ y".

Đức Mẹ hiện ra lần thứ hai

NgĂ y 13 thĂ¡ng 6, Ä‘Ăºng giờ trÆ°a, 3 em lại tá»›i nÆ¡i hẹn, theo sau cĂ³ khoảng vĂ i chục người tĂ² mĂ² đến xem sá»± thể ra sao. Mọi người lần chuá»—i đọc kinh. Đức Mẹ lại hiện ra vá»›i 3 em, nhắc Lucia về tầm quan trọng của việc đọc kinh MĂ¢n CĂ´i cầu nguyện dĂ¢ng kĂ­nh "TrĂ¡i Tim VĂ´ Nhiá»…m Maria", đồng thời bĂ¡o trÆ°á»›c cĂ¡i chết của 2 anh em Francisco vĂ  Jacinta Marto: "Ta sẽ sá»›m Ä‘Æ°a Francisco vĂ  Jacinta về trời, cĂ²n con, con sẽ ở lại thế gian má»™t thời gian. ChĂºa GiĂªsu muốn dĂ¹ng con để loan truyền cho mọi người biết ta vĂ  yĂªu mến ta". Đức Mẹ cÅ©ng yĂªu cầu Lucia học chữ để dá»… loan bĂ¡o lời Đức Mẹ cho những người khĂ¡c.

Những người Ä‘i theo khĂ´ng nhìn vĂ  nghe thấy gì. Họ chỉ nhìn thấy cĂ nh cĂ¢y nhỏ (mĂ  Đức Mẹ đứng) trÄ©u xuống dÆ°á»›i 1 sức nặng, rồi Ä‘á»™t nhiĂªn bật lĂªn (khi Đức Mẹ biến Ä‘i).

Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba

NgĂ y thứ SĂ¡u 13.7.1917, "bĂ  mặc Ă¡o trắng" lại hiện ra vá»›i 3 em - cĂ³ khoảng 4.000 người theo sau. Đức Mẹ vẫn nhắc Lucia việc đọc kinh MĂ¢n CĂ´i mọi ngĂ y, để chiến tranh chĂ³ng chấm dứt. Lần nĂ y Đức Mẹ tiết lá»™ cho 3 em "bĂ­ mật" gọi lĂ  "bĂ­ mật Fatima". (Năm 1942, 2 bĂ­ mật đầu Ä‘Ă£ được cĂ´ng bố, cĂ²n bĂ­ mật thứ 3 thì mĂ£i tá»›i năm 2000, GiĂ¡o há»™i CĂ´ng giĂ¡o RĂ´ma má»›i cĂ´ng bố).

Đức Mẹ hiện ra lần thứ tư

NgĂ y 10.8.1917, viĂªn chĂ¡nh tổng - 1 người chống đối hĂ ng giĂ¡o sÄ© - Ä‘Ă²i 3 em Lucia, Francisco vĂ  Jacinta tá»›i để tra hỏi, nhÆ°ng khĂ´ng cĂ³ kết quả. NgĂ y 13.8, Ă´ng ta nhốt 3 em vì lĂ m rối loạn trật tá»± cĂ´ng cá»™ng vĂ  tiếp tục tra hỏi, nhÆ°ng hoĂ i cĂ´ng. Rốt cuá»™c, ngĂ y 15.8, Ă´ng ta phải thả 3 em ra.

Tuy nhiĂªn, ngĂ y 13.8, cĂ³ khoảng 18.000 người tá»›i bĂ£i chờ xem sá»± lạ, nhÆ°ng 3 em vắng mặt vì cĂ²n bị nhốt. ChĂºa nhật 19.8, khi 3 em dẫn Ä‘Ă n cừu tá»›i thả ở bĂ£i Cova de iria, Đức Mẹ lại hiện ra vá»›i 3 em, yĂªu cầu cĂ¡c em nĂ³i vá»›i mọi người cầu nguyện cho những người tá»™i lá»—i mau thống hối vĂ  hứa sẽ lĂ m 1 phĂ©p lạ cho mọi người tin.

Đức Mẹ hiện ra lần thứ năm

NgĂ y 13.9, cĂ³ khoảng 30.000 người tụ họp tại bĂ£i Cova de iria, cầu nguyện cĂ¹ng vá»›i 3 em. Đức Mẹ lại hiện ra vá»›i 3 em vĂ  cho biết thĂ¡ng sau, sẽ cĂ³ ChĂºa, Đức Mẹ nĂºi CarmĂªlĂ´, thĂ¡nh Giuse vĂ  ChĂºa HĂ i đồng GiĂªsu sẽ cĂ¹ng tá»›i.

Đức Mẹ hiện ra lần thứ sĂ¡u

NgĂ y 13.10.1917, mÆ°a nhÆ° trĂºt nÆ°á»›c trĂªn bĂ£i Cova da Iria. Má»™t Ä‘Ă¡m Ä‘Ă´ng khoảng 70.000 người - kể cả nhiều phĂ³ng viĂªn chụp hình vĂ  cĂ¡c kĂ½ giả - tụ tập tại Ä‘Ă¢y lần chuá»—i, đọc kinh cầu nguyện. LĂºc giữa trÆ°a, Đức Mẹ hiện ra vá»›i 3 em vĂ  yĂªu cầu cho xĂ¢y 1 nguyện đường tại Ä‘Ă¢y để vinh danh Đức Mẹ. Đức Mẹ cÅ©ng loan bĂ¡o thế chiến thứ nhất sẽ sá»›m chấm dứt vĂ  yĂªu cầu những kẻ cĂ³ tá»™i hĂ£y mau sĂ¡m hối.Ảnh: Bản sao chụp 1 trang của bĂ¡o IlustraĂ§Ă£o Portugueza ngĂ y 29.10.1917 cho thấy Ä‘Ă¡m Ä‘Ă´ng dĂ¢n chĂºng Ä‘ang ngẩng nhìn PhĂ©p lạ Mặt trời, khi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima.

Khi Đức Mẹ biến về trời thì mÆ°a ngÆ°ng rÆ¡i, mặt trời xuất hiện trĂªn bầu trời xanh biếc. ÄĂ¡m Ä‘Ă´ng Ä‘Ă£ cĂ³ thể nhìn thẳng vĂ o mặt trời vĂ  thấy mặt trời nhảy mĂºa, tung ra cĂ¡c chĂ¹m tia sĂ¡ng nhiều mĂ u. Mặt trời dường nhÆ° xuống thấp gần trĂ¡i đất, khiến Ä‘Ă¡m Ä‘Ă´ng sợ hĂ£i. Việc lạ xảy ra trong 10 phĂºt, sau Ä‘Ă³ mọi sá»± trở lại bình thường. Hiện tượng nĂ y được hầu hết Ä‘Ă¡m Ä‘Ă´ng chứng kiến, vĂ  má»™t số người ở cĂ¡ch Ä‘Ă³ mấy dặm cÅ©ng nhìn thấy.Ảnh: ÄĂ¡m Ä‘Ă´ng ngẩng nhìn mặt trời nhảy mĂºa.

Trong thời gian nĂ y, cĂ¡c nhĂ  khoa học trĂªn thế giá»›i khĂ´ng hề ghi nhận 1 hiện tượng khĂ¡c thường nĂ o của mặt trời.

trong lúc Ä‘Ă³, riĂªng 3 em nhìn thấy ThĂ¡nh Gia, rồi Đức Mẹ Sầu Bi, ChĂºa HĂ i Đồng GiĂªsu vĂ  sau chĂ³t lĂ  Đức Mẹ nĂºi CarmĂªlĂ´ lần lượt xuất hiện nhÆ° Ä‘Ă£ hứa trÆ°á»›c vá»›i 3 em.

Số phận 3 em chăn cừu

Francisco vĂ  Jacinta Marto bị chết sá»›m trong đợt dịch cĂºm TĂ¢y Ban Nha, Francisco chết năm 1919, Jacinta chết năm 1920. Cả 2 em Ä‘Ă£ được Đức GiĂ¡o hoĂ ng Gioan PhaolĂ´ II nĂ¢ng lĂªn hĂ ng ÄĂ¡ng kĂ­nh (venerable) ngĂ y 13.5.1989 vĂ  được phong ChĂ¢n phÆ°á»›c ngĂ y 13.5.2000. Má»™ của 2 em hiện nằm trong lĂ²ng VÆ°Æ¡ng cung thĂ¡nh đường Fatima.

CĂ²n Lucia Dos Santos vĂ o tu viện dĂ²ng Dorothea ở Pontevedra (Galicia, TĂ¢y Ban Nha) ngĂ y 24.10.1925, sau Ä‘Ă³ khấn lần đầu ở Tuy (TĂ¢y Ban Nha) năm 1928. Năm 1925 vĂ  1929, Lucia lại được Đức Mẹ hiện ra vá»›i mình. ThĂ¡ng 10/1934, Lucia khấn vÄ©nh viá»…n vĂ  lấy tu danh lĂ  nữ tu Đức Mẹ Maria Sầu Bi.

Sau nhiều năm Ä‘iều tra, Đức GiĂ¡m mục da Silva, cai quản giĂ¡o phận Leiria, trong thÆ° mục vụ ngĂ y 13.10.1930 Ä‘Ă£ cĂ´ng nhận sá»± kiện Đức Mẹ hiện ra vá»›i 3 em nĂ³i trĂªn ở Fatima vĂ  chĂ­nh thức cho phĂ©p việc tĂ´n sĂ¹ng Đức Mẹ Fatima. Theo lệnh hĂ ng giĂ¡o phẩm, Lucia Ä‘Ă£ viết cĂ¡c hồi kĂ½ về sá»± kiện trĂªn gồm 4 bản (versions): 1 bản năm 1935, 1 năm 1937, 1 năm 1941 vĂ  1 đầu năm 1942.

Năm 1946, nhĂ¢n ká»· niệm 300 năm ngĂ y dĂ¢ng nÆ°á»›c Bồ Đào Nha cho Đức Trinh Nữ Maria, vị Sứ thần TĂ²a ThĂ¡nh lĂ  Hồng y Masella Ä‘Ă£ Ä‘á»™i (vÆ°Æ¡ng miện) triều thiĂªn lĂªn tượng Đức Mẹ Fatima, vá»›i sá»± tham gia chứng kiến của khoảng 600.000 tĂ­n hữu hành hương. Vương miện này do các phụ nữ Bồ Đào Nha cung hiến để cảm tạ Đức Mẹ đã gìn giữ Bồ Đào Nha trong cuộc thế chiến thứ nhất.

Từ năm 1948, Lucia vào tu trong đan viện dòng kín Ca

Xem phim Phép Lạ Đức Mẹ Fatima, phim phep la duc me fatima, phim The Miracle Of Our Lady Of Fatima, 1952, Mỹ, full hd, vietsub, thuyết minh, thuyet minh, lồng tiếng, long tieng viet, tải phim, download phim, các diễn viên trong phim: Gilbert Roland, Angela Clarke, Frank Silvera, đạo diễn phim: John Brahm, watch, film, movie, engsub, phim Phép Lạ Đức Mẹ Fatima Full HD Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Sub Vietsub, phim Full HD 1080p.

 • HD1981

  Tên Trộm 1981 - Thief 1981 - 1981

  Thể loại: Phim Hành Động, Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: James Caan, Tuesday Weld, Willie Nelson
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Mở ước sống một cuộc sống yên ổn sắp thành sự thực sau khi rửa tay gác kiếm, một tay chuyên phá két sắt chấp nhận với mafia làm một vụ cuối, nhưng bọn mafia lại có kế hoạch riêng với hắn.Phim đáng chú...
 • HD2013

  Thằng Trời Đánh - Struck By Lightning - 2013

  Thể loại: Phim Hài, Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Rebel Wilson, Christina Hendricks, Dermot Mulroney
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Carson, một cậu nhóc trung học có hoàn cảnh gia đình khá éo le khi cha mẹ li dị và người cha chìm đắm trong rượu bia cả ngày quyết định lên đường đến New York theo đuổi ước mơ học đại học của mình. Tr...
 • HD2014

  300 - Đế Chế Trỗi Dậy - 300: Rise Of An Empire - 2014

  Thể loại: Phim Chiếu Rạp, Phim Hành Động, Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Sullivan Stapleton, Eva Green, Lena Headey
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Nội dung của “300: Rise of an Empire” dựa trên tiểu thuyết bằng tranh “Xerxes” của tác giả Frank Miller, và được kể bằng phong cách điện ảnh ấn tượng đã từng được thể hiện trong “300”.Chương mới của t...
 • HD2012

  Ảo Vọng Vĩ Đại - Great Expectations - 2012

  Thể loại: Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Helena Bonham Carter , Ralph Fiennes,Robbie Coltrane
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Pip – một bé trai không có cha mẹ bỗng chốc trở nên giàu có vì được một nhà hảo tâm bí ẩn hỗ trợ. Trong phim Ảo Vọng Vĩ Đại, Great Expectations Đến London trong tâm thế một quý ông, Pip dùng địa vị củ...
 • HD2011

  Đồi Gió Hú 2 - Wuthering Heights 2 - 2011

  Thể loại: Phim Tâm Lý, Phim Tình Cảm,
  Quốc gia: Anh
  Diễn viên: Kaya Scodelario, James Howson, Solomon Glave
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Phim Đồi Gió Hú 2 Wuthering Heights được dựng theo tiểu thuyết nổi tiếng Đồi gió hú của nhà văn Emily Bronte. bé trai người Anh Heathcliff được gia đình giàu có Earnshaw nhận làm con nuôi. Ở đó, cậu đ...
 • HD2009

  Đứa Con Của Quỷ - Case 39 - 2009

  Thể loại: Phim Kinh Dị, Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Ian mcshane, Jodelle ferland, renée zellweger
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Emily Jenkins, một nhân viên hoạt động xã hội, chuyên lo những trường hợp có liên quan đến trẻ em. Câu chuyện bắt đầu khi Emily phát hiện ra cô bé 10 tuổi Lilith Sullivan đang bị đe dọa.Những lo lắng ...
 • HD2013

  Bá Tước Dracula Phần 1 - Dracula Season 1 - 2013

  Thể loại: Phim Kinh Dị, Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Robert Bathurst, Miklós Bányai, Jonathan Rhys Meyers
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Bá tước Dracula đến Luân Đôn, dưới danh nghĩa một nhà buôn, người muốn đem đến một nền khoa học kỹ thuật hiện con nhà bà đại cho xã hội thời Victoria. Trong phim Bá Tước Dracula Phần 1, Dracula Season...
 • HD1971

  Người Chơi Vĩ Cầm Trên Mái Nhà - Fiddler On The Roof - 1971

  Thể loại: Phim Lịch sử, Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Topol ,Norma Crane,Leonard Frey
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Phim Người Chơi Vĩ Cầm Trên Mái Nhà Fiddler On The Roof là bộ phim dựa trên vở nhạc kịch sân khấu nổi tiếng, chuyển thể từ truyện cùng tên của Sholom Aleichem, nói về câu chuyện giữa người đàn ông với...
 • HD2015

  Tuổi Trẻ Chính Là Năng Lượng - Energy Of Youth: I'm The Goddess - 2015

  Thể loại: Phim Hài, Phim Tâm Lý, Phim Tình Cảm, Phim Bộ Trung Quốc,
  Quốc gia: Trung Quốc
  Diễn viên: Lý Giai Hàng, Miêu Kiều Vỹ, Phạm Lâm Lâm, Thẩm Đan Bình, Trịnh Khải, Trương Hinh Dư, Vu Vinh Quang
  Dịch: VietSub
  Nội dung: xoay quanh câu chuyện tình của lọ lem và hoàng tử thời hiện con nhà bà đại. Lọ lem đó chính là Cố Thiên Mạch - một cô gái 9x có hoàn cảnh gian khó nhưng cô luôn lạc quan và tười cười. Chính vì sự ngây...
 • HD2014

  Người Thứ Ba - The Other Woman - 2014

  Thể loại: Phim Chiếu Rạp, Phim Hài, Phim Tâm Lý, Phim Tình Cảm,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton
  Dịch: VietSub
  Nội dung: The Other Woman xây dựng dựa trên một ý tưởng khá thú vị và cũng rất dễ xảy ra ngoài cuộc đời thực. Khi một người vợ như Kate quá cẩn trọng, chỉ quan tâm tới việc nhà, chuyện dinh dưỡng hàng ngày thì ...
 • HD2014

  Clip Nóng - Việt Nam - Clip Nong - Viet Nam - 2014

  Thể loại: Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Việt Nam
  Diễn viên: Đinh Y Nhung, Lâm Minh Thắng,Phương Ngân
  Dịch: Phim Việt Nam
  Nội dung: Trong phim, Bảo (Lâm Minh Thắng) là một đạo diễn thành đạt, có vợ đẹp, con ngoan và đang chờ đợi buổi họp chuyển giao quyền lực từ ba mình, trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Tổng Giám đốc nắm...
 • HD2015

  Bò Cạp Phần 2 - Scorpion Season 2 - 2015

  Thể loại: Phim Hình Sự, Phim Hành Động, Phim Tâm Lý,
  Quốc gia: Mỹ
  Diễn viên: Elyes Gabel, Katharine McPhee, Eddie Kaye Thomas, Jadyn Wong, Ari Stidham, Riley B. Smith
  Dịch: VietSub
  Nội dung: Phần 2 tiếp tục với một nhóm các siêu thiên tài ở các thể loại khoa học, kỹ thuật, hacker, đua xe. Tập hợp thành 1 nhóm ngăn ngừa các mối đe dọa kỹ thuật cao ....